Motivacija zaposlenih

Tokom našeg menadžment trening programa, imaćete prilike da koristeći najnovije modele i taktike pri rešavanju studija slučaja, primenite nove principe i tehnike motivacije zaposlenih i rešite izazove za koje ste ranije smatrali da su nesavladivi. Primenom sistematičnog modela dijagnostikovanja izazova u učinku, otkrićete uzroke nezadovoljstva i smanjenog učinka za situacije iz svog radnog okruženja koje budete sami odabrali.

 

Ljudi često kažu da motivacija nije dugotrajna. Uostalom, ni svežina posle kupanja, zato se preporučuje svakodnevno.

Zig Ziglar


Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Razumevanje kako da motivišete zaposlene koristeći najefikasnije metode motivacije
 • Samo-spoznaja kompetencija motivacije drugih i planiranje potrebnih koraka usavršavanja veština motivacije
 • Povećanje razumevanja različitosti i potrebe za odgovarajućim pristupom prilikom blagovremenog davanja povratnih informacija
 • Primena metoda i modela u sigurnom okruženju tokom treninga
 • Buduće sistematično dijagnostikovanje stvarnih problema radne uspešnosti zaposlenih

 

Glavne oblasti:

 • Efektne metode motivacije
 • Veza između zadovoljstva poslom i radne uspešnosti
 • Elementi Integrisanog motivacionog programa
 • Definisanje efektivnog sistema ocene radne uspešnosti kroz postavljanje ciljeva
 • Uloga menadžera u prepoznavanju i nagrađivanju pozitivne inicijative
 • Model strategijskog definisanja ponašanja
 • Uticaj blagovremenog nagrađivanja, kažnjavanja i davanja povratne informacije na zadovoljstvo zaposlenih
 • Upravljanje pomoću ciljeva (Management by objectives - MBO)
 • Transformacija poželjnog u nadprosečno ponašanje
 • Važnost nagrađivanja svakog nivoa usavršavanja
 • Korišćenje e-maila u svrhu blagovremene motivacije
 • Obezbeđivanje povratne informacije i nagrađivanja u pravom trenutku
 • Action Model dijagnostikovanja izazova u učinku

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Motivational Skills Assesment (MSA) – Dijagnostički upitnik samoprocene Lične sposobnosti motivacije
 • Studije slučaja rešavanja problema motivacije zaposlenih
 • Action Performance Diagnostic Model – Action Model dijagnostikovanja izazova u učinku