KAKO POSTATI VRHUNSKI LIDER I OSTVARITI ŽELJENE TIMSKE REZULTATE

24. – 25. april 2020.

 • Kako podstičete na rezultate i uspehe tim koji vodite?

Jedinstveno koncipiran trening - kao grupni koučing baziran na poslovnoj simulaciji Coach™ kompanije Human Synergistics International.

Ciljna grupa: Ključni menadžeri, direktori, lideri timova i vlasnici kompanija

Trajanje treninga: 2 dana

Ovaj trening, za razliku od ostalih na kojima dobijate teorijska znanja, nudi odgovore na praktična pitanja sa kojima se svakodnevno suočava svaki rukovodilac, a i pruža ogromnu mogućnost za lični razvoj, jer dira direktno u uverenja i osvesćuje ih. Upravo mi je grupni trening pomogao, jer daje uvid da svako od nas ima različite alate i različita uverenja u vezi sa istom situacijom, kao i da je sve to primenjivo u različitim situacija sa različitim ishodima.

Grupa polaznika koja je, pre svega, bila vrlo motivišuća za svakog od nas pojedinačno, odlično je kreirana od strane AMC. Naravno, spremnost da prihvatimo te različitosti, da ih obradimo i počnemo da primenjujemo na svakodnevnom putu je naš zadatak i sigurna sam da će svako od nas naći baš ono što je najkorisnije za njega. Ja moram raditi na postavljanju realnih ciljeva i to je moj najveći uvid na ovom treningu.Kada je cilj dobro definisan, nestaje demotivišući faktor koji nas tera da spuštamo kriterijume, jer smo ustartu bili nerealni. Takođe, shvatila sam da iz toga sledi i ona motivacija saradnika na putu ka zajedničkom cilju, koja je neophodna za uspeh.

Hvala i Ivanu mnogo, jer mi je svojim odgovorima na moja pitanja, uvek gađao u suštinu i na jedan, za mene vrlo prihvatljiv, način pogađao baš one mrlje koje su me kočile prethodnih godina. I, ono najvažnije, za moje samopouzdanje je ovo bilo najkorisnije. Dobro je, bez obzira što nesto i sami znate i u to verujete, imati opipljiv rezultat u grupi i znati da je taj put dobar i za vas i za one sa kojima radite. Hvala mnogo!

Ljiljana Milanović

 

 

Tokom rada individualno i u grupi otkrivate vrednosti povezane sa stilovima koji inspirišu tim na postignuće, hrabrenje na samostalno razmišljanje, ali i timsku saradnju, postavljanje realnih standarda učinka i pomaganje da se oni dostignu.

 

"Vi ste iskusni lider koji je vodio uspešne timove, i upravo ste preuzeli vođenje tima koji ima puno izazova…"

Ključne tačke:

 • Na koji način da postavite izazovne, ali realne ciljeve i pomognete članovima svog tima da ih dostignu?
 • Kako uticati na motivaciju pojedinaca i timova?
 • Koliki je vaš preduzetnički duh i koji rečnik koristite?
 • Kako efektivni lideri komuniciraju sa timom i vrše praćenje i evaluaciju tima?
 • Da li je moguće brinuti se i za ljude i za izvršenje zadatka?
 • Kako dati povratnu informaciju koja neće biti shvaćena kao kritika?
 • Kako delegirati bez potrebe za stalnim proverama i ličnim zalaganjem?

Metod rada:

 • Vođeno učenje kroz praktične primere
 • Grupni koučing usmeren na promenu
 • Lični planovi akcija

Bonus za vas (150 EUR vrednosti) – dodatni razvojni alat:

Kompletan paket originalne simulacije Human Synergistics kompanije - Coach™ koja pred učesnike postavlja izazov da na osnovu liste od 55 tvrdnji ustanove najpogodnije načine za vođenje timova, postavljanje ciljeva i sprovođenje akcija, kako bi pokrenuli tim koji trenutno ne postiže dobre rezultate.

Naši tim trenera: 

Ivan Dmitrić je osnivač i partner vodeće filijale kompanije Human Synergistics International u Srbiji. Specijalizovao se u oblasti analize i promene organizacione kulture i razvoja liderstva.  Njegova ekspertiza obuhvata Human Synergistic akreditaciju - Change Agent nivoa, Flow International trenera i NLP Business Practicioner-a. Ivan je porodičan čovek čije je životni cilj da svoju energiju, iskustvo i znanje upotrebi za postizanje pozitivnih organizacionih promena.

Gordana Berger je osnivač i direktor kompanije Action Management Consulting. Diplomirala je na kanadskom univerzitetu, University of British Columbia (UBC) u Vankuveru, u oblasti Poslovnog menadžmenta. Sertifikovani je master trener Neuro-lingvističkog programiranja, NLP Univerziteta u Santa Cruz-u, a zvanja Master Practitioner-a i kouča stekla je u Londonu. Kod Ričarda Bendlera je završila Napredne NLP veštine i tehnike.  Gordanino internacionalno radno iskustvo obuhvata rukovodeće pozicijie na američkom kontinentu u kompanijama Benetton, Primus Telecom, Advanced Financial Systems Inc. Gordana je aktivna u sportovima koji zahtevaju pomeranje granica kao što su ronjenje i skijanje.

Trening investicija:

Regularna trening investicija po osobi, po treningu, iznosi 365 EUR (+PDV).

1. Povodom 16. rođendana AMC-a koji je 1. jula, želimo da prepoznamo vašu spremnost na akciju i ponudimo uštede na trening investicije:

a) ekskluzivnih 25% uštede na trening, za sve vas koji se tokom leta odlučite da nam se pridružite, do ponedeljka, 09. decembra 2019., vaša investicija za jedan trening će biti: 274 EUR (+PDV);

b) do srede, 15. januara 2020., prepoznaćemo to uštedom od 15%, što vašu investiciju u trening smanjuje na: 310 EUR (+PDV) i

c) 10% uštede će bit aktuelno nakon toga do ponedeljka, 17. februara 2020. godine, što regularnu trening investiciju smanjuje na: 328 EUR (+PDV).

 

2. Za učešće 3+ osobe iz iste kompanije, omogućujemo 10% uštede po osobi, što vašu regularnu investiciju za trening, po osobi smanjuje na: 328 EUR (+PDV), a uz ranu uplatu:

a) do 09. decembra 2019. na: 246 EUR (+PDV) po osobi;

b) do 15. januara 2020. na: 279 EUR (+PDV) po osobi i

c) do 17. februara 2020. na: 295 EUR (+PDV).

 

3. Za odluku da nam se pridružite na tri kompletna treninga MENADŽMENT AKADEMIJE USPEHA i steknete pravo sertifikacije nakon trećeg treninga, kao i diplomu naše Akademije, čast nam je da vam ponudimo dodatnih 15% uštede. Vaša regularna trening investicija za tri treninga se smanjuje na: 310 EUR (+PDV) po osobi po treningu ili u kombinaciji sa ranom uplatom:

a) do 09. decembra 2019. i 3 + osobe iz iste kompanije, za paket od tri treninga, investicija po osobi, po treningu bi bila: 209 EUR (+PDV);

b) do 15. januara 2020., vaša investicija u ovoj opciji bi bila: 237 EUR (+PDV) i

c) do 17. februara 2020. kompletna investicija sa uštedom: 250 EUR (+PDV).

 

* Pokloni uključeni u kompletan program:

 • Life Style Inventory (LSI) upitnik + priručnik (175 EUR) su uključeni u prvi trening!
 • Coach™ simulacija Human Synergistics kompanije (150 EUR) je uključena u drugi trening  

Dodatne trening informacije:

 • Treninzi se održavaju u konferencijskoj sali Zepter hotela, Terazije 10, Beograd
 • U trening investiciju su uračunati svi troškovi pripreme i štampanja materijala - detaljne interaktivne skripte i realizacije trening programa
 • Zajednički ručak u hotelu i osveženje u pauzama su takođe uključeni
 • Pre početka trening programa potrebno je uplatiti kotizaciju u potpunosti u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu NBS, na račun kompanije Action Management Consulting
 • Učesnici svih pojedinačnih treninga dobijaju sertifikate Menadžment Akademije uspeha i kompanije Action Management Consulting, na engleskom jeziku
 • Učesnici koji završe naš kompletan program Akademije, paket od tri trening programa, kvalifikuju se za polaganje i dobijanje sveobuhvatne diplome kompletno završene Menadžment Akademije uspeha
 • Broj mesta je ograničen. Radi rezervacije mesta i uplate, javite nam se na broj telefona: 011 409 3730 ili mail-om na: office@amc.rs