Milan Živanić, Direktor prodaje, Bankarski sektor - Iskustvo sa Menadžment Akademije uspeha

17.12.2019.