Srpska Naučna Televizija: Trening Action Akademije uspeha

06.05.2013.

U kreativnom i zabavnom okruženju, tokom našeg dvodnevnog treninga, sa akcentom na iskustveno vežbanje, učesnici su primenjivali 6 osnovnih veština koje je Virdžinija Satir sistemski koristila u svom radu sa klijentima pomažući im da se razvijaju i menjaju i još mnogo, mnogo toga...