Action aktivna prodaja

Na ovom trening programu ćete imati mogućnosti da ovladate najefikasnijim veštinama i konceptima prodaje koji će povećati vašu efektivnost u prodaji. Tokom dva dana profesionalne obuke proći ćete svaku fazu prodajnog procesa, tokom koje ćete vežbati nove tehnike prodaje na primerima iz vašeg svakodnevnog okruženja, prevazilaziti izazove sa kojima se srećete i razvijati svoj potencijal prodavca.Svaka prodaja ima pet osnovnih prepreka: nema potrebe, nema novca, nema žurbe, nema želje, nema poverenja.
Zig Ziglar


Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

  • Učenje novih veština i koncepata koji povećavaju efektivnost u prodaji
  • Primenjivanje visokih standarda u komunikaciji sa klijentima i potencijalnim klijentima koji će pospešiti lojalnost i zadovoljstvo vaših klijenata
  • Predstavljanje i vežbanje fraza koje kreiraju pozitivan imidž, umesto onih koje iritiraju i imaju negativnu konotaciju 
  • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja i eleminisanja sumnji i primedbi uz upotrebu naprednih Action NLP Modela
  • Dobijanje povratne informacije o ličnom pristupu prodaji tokom simulacija i vežbi
  • Usavršavanje veština vođenja klijenta kroz ciklus prodaje na način koji obezbeđuje prihvatanje ponude od strane klijenta i obostrano zadovoljstvo

 

Glavne oblasti:

  • Sagledavanje sopstvene pozicije u odnosu na prodaju
  • Action model koraka prodajnog ciklusa
  • Važnost efektnog predstavljanja i pozitivnog prvog utiska
  • Stvaranje klime poverenja (raporta, praćenja i vođenja konverzacije - Action NLP)
  • Praćenje neverbalne komunikacije tokom prodaje
  • Action NLP tehnike postizanja uticaja, postavljanja pitanja koja otkrivaju klijentov način donošenja odluka
  • Uspešno prezentovanje usluga / proizvoda
  • Predstavljanja cene, izbor reči i fokus
  • Uticaj i motivacija - NLP Metaprogrami  
  • Action NLP Tehnika efektnog eliminisanja sumnji i primedbi
  • Tehnike rešavanja žalbi

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

  • Psihometrijski alati profesionalnog razvoja za svaki korak prodajnog ciklusa
  • Action model koraka prodajnog ciklusa
  • Sales Styles Inventory (SSI)
  • Kratki trening video klipovi
  • Lični plan akcije