AMC Newsletter Decembar 2019: Sve ono što možete se povećava…

Decembar 2019.

U radu sa klijentima tokom treninga i koučinga, shvatila sam da ljudi veoma brzo “prisvoje probleme”. Samo jedan turbulentan let avionom je dovoljan da se prisvoji fobija od leta avionom, jedna povreda na skijanju je dovoljna da se prisvoji fobija od skijanja, jedno zaglavljivanje u liftu je često razlog da ljudi prestanu da koriste lift ili čak prisvoje fobiju od bilo kog skučenog prostora.
Kada se dese ovakve ili slične situacije, ljudi počinju da sebi postavljaju PITANJA koja ih zadržavaju u začaranim krugovima i u stvari kreiraju NAVIKE da nastave sa ovim ponašanjima.
U ovim situacijama je veoma važno da li sebi postavljate pitanje: “Šta sve može loše da mi se desi?”, jer odgovor će biti isti svaki put i vodiće samo ka jednom - učvršćivanju navike.

Umesto toga, IZGRADITE NAVIKU da se osećate srećni PITANJIMA: ’’Kako da se u današnjem danu dobro zabavim?”, “Kako da osećam što više slobode danas?”, “Koliko više danas mogu da postignem?”

U situacijama u kojima osećate da strah raste i jača, obratite pažnju koje SLIKE i BOJE vidite u situaciji oko sebe, šta ČUJETE, gde OSEĆATE strah i kako se osećanje kreće. 

Ukoliko su slike intezivne, učinite ih crno-belim i udaljite situaciju od sebe.
Ukoliko zvuk postaje sve glasniji, utišajte ga.
Osećanja koja osećate se uvek kreću, prepoznajte u kom pravcu i okrenite ih u suprotnom od tog u kom su se kretala.

Kada ljudi jednom počnu da postavljaju KVALITETNA PITANJA, ona KREIRAJU KVALITETNE SLIKE, a iz njih proističu KVALITETNA osećanja.
Kada RAZMIŠLJATE na NOV način, kreirate NOVE MOGUĆNOSTI i NOVE NAVIKE i SVE ONO ŠTO MOŽETE SE POVEĆAVA!

 

Na nedavnom gostovanju kod našeg novog inspirativnog klijenta, imali smo veliko zadovoljstvo da podelimo sa učesnicima konferencije praktične korake našeg modela:

Kako kreirati nove moćne navike i spremno prihvatiti promene.

 

 

Već početkom 2020. godine, imaćemo za vas uzbudljivu mogućnost da nam se i vi pridružite na našim najtraženijim treninzima, koji su do sada bili dostupni samo kao kompanijski.

Otvoreni AMC treninzi su za vas ukoliko želite da ispitate svoj potencijal kroz kreiranje akcije: akcije u sebi samima i akcije u svom okruženju!

Pratite nova dešavanja i mogućnosti na našem poslovnom Instagram profilu: gordana_berger i AMC sajtu: www.amc.rs

Srdačno,
Gordana Berger

P.S. Pratite nas i vodite na:

    

 

Action Management Consulting d.o.o.

Kralja Petra 32

11000 Beograd, Srbija

Mob: +381 (0)64 648 2695

Tel: +381 (0)11 409 3730

www.amc.rs