Action Lični koučing

Action Lični koučing

Action lični koučing predstavlja partnerstvo između kouča i klijenta, u kome je fokus na ostvarenju ciljeva koje klijent želi da postigne u ličnom i profesionalnom životu, a koji su u skladu sa ličnim vrednostima i postizanju ravnoteže u životnim oblastima važnim klijentu.

Koučing daje odgovor na osnovno pitanje Kako da budem još uspešniji?, isto pitanje koje je inspirisalo i nastanak NLP-a.

Za razliku od treninga, tokom koučinga, kouč ne nudi odgovore klijentu, već postavlja moćna pitanja, koja usmeravaju na drugačiji pogled na situaciju, suočavaju klijenta sa ličnim ograničavajućim uverenjima i navikama i usmeravaju ka novim rešenjima i povećanju ličnog potencijala. Koučing u većini slučajeva prodrazumeva rad sa klijentom „jedan na jedan” u direktnom ili telefonskom razgovoru, kao komunikaciju putem e-maila.

Razlika između terapije i koučinga je u tome što se terapija bavi mentalnim zdravljem, a koučing mentalnim rastom. Koučing se fokusira na sadašnjost i budućnosti, a ne na analiziranje prošlosti.

Životni koučing

 • Da li postižete sve ono što želite u svom životu?
 • Da li imate inspirativne buduće ciljeve?
 • Da li ste dostigli svoj pun potencijal?
 • Da li ste ispunjeni svojim profesionalnim uspehom?
 • Da li je vaš odnos sa partnerom harmoničan?
 • Da li možete sebi da priuštite sve što vam pričinjava zadovoljstvo?
 • Da li ste zadovoljni svojim fizičkim izgledom?
 • Da li se osećate puni energije?

Ukoliko su svi Vaši odgovori na ova pitanja pozitivni, čestitamo Vam!

Ukoliko ste na neka od pitanja odgovorili negativno, postoji potencijal da Vaš život bude kvalitetniji i ispunjeniji! Zamislite da imate način da pronađete drugačije odgovore i sa nekim ko Vam pomaže kreirate svoj život i postanete ono što ste oduvek želeli da budete. Ovaj inspirativan proces se naziva životni koučing, a kouč Vas podržava da odluke koje donosite budu takve da Vas približavaju Vašim životnim ciljevim.

Action životni koučing Vam može pomoći i kod:

 • Lične motivacije
 • Prevazilaženju stresa
 • Prevazilaženju ličnih blokirajućih stanja
 • Prevazilaženju strahova
 • Promeni negativnih navika
 • Povećanju samopouzdanja
 • Upoznavanja ličnih resursa
 • Prevazilaženja konfliktnih situacija

Jednom kada napravite korak na putu samo-spoznaje i promena i uverite se da su svi odgovori i sva ograničavajuća uverenja u Vama, prestaćete da navodite razna opravdanja (pardon, razloge) i preuzećete ličnu odgovornost za sve što Vam se u životu dešava. Nove mogućnosti će se pojaviti na mestima gde su ranije bili izazovi i prepreke i Vi ćete kreirati akciju i istinski živeti u skladu sami sa sobom.

Poslovni koučing

Poslovni koučing je fokusiran na usavršavanje poslovnih veština, ostvarivanje ličnih i profesionalnih ciljeva, kvalitetnije donošenje odluka, ličnu motivaciju i usavršavanje interpersonalne komunikacije.

Pored  „jedan na jedan” koučinga, može se raditi i kao timski koučing. Ova vrsta koučinga je preporučljiva i nakon kompanijskih treninga  ili upotrebe psihometrijskih alata razvoja menadžerskih i/ ili liderskih veština, jer je fokusirana na pojedinca i na razvijanje njegovih profesionalnih potencijala.

Iako je poslovni koučing fokusiran na osobu, a ne na usavršavanje poslovnog sistema i procedura, rezultati koučinga merljivo utiču na rezultate samog poslovanja kompanije indirektno, kroz povećanje radnog učinka i efikasnosti.

Kod poslovnog koučinga postoji preklapanje sa životnim koučingom, pošto ukoliko osoba u privatnom životu ima određenih izazova, oni utiču na poslovnu produktivnost i stvaraju debalans.

Prednosti za klijenta, saradnike i kompaniju uključuju:

 • Povećanje samo-spoznaje, koja inspiriše formulisanje ciljeva koji su u skladu sa prioritetima
 • Prevazilaženje ograničavajućih uverenja koja dolaze do izražaja u raznim poslovnim situacijama (veštine javnog izlaganja, davanje povratne informacije itd.)
 • Povećanje samopouzdanja i profesionalne ostvarenosti
 • Smanjenje stresa
 • Veće fokusiranje ka rezultatima umesto ka problemima
 • Preuzimanje lične odgovornosti za promene koje želite da kreirate
 • Postizanje ravnoteže između privatne i poslovne uloge
 • Usavršavanje menadžerskih i liderskih veština
 • Efektnija komunikacija