Motivacija zaposlenih

Tokom našeg menadžment trening programa, imaćete prilike da koristeći najnovije modele i taktike pri rešavanju studija slučaja, primenite nove principe i tehnike motivacije zaposlenih i rešite izazove za koje ste ranije smatrali da su nesavladivi. Primenom sistematičnog modela dijagnostikovanja izazova u učinku, otkrićete uzroke nezadovoljstva i smanjenog učinka za situacije iz svog radnog okruženja koje budete sami odabrali.

 

Ljudi često kažu da motivacija nije dugotrajna. Uostalom, nije ni svežina koju osećamo kada se okupamo - iz tog razloga se i preporučuje svakodnevno.

Zig Ziglar


Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Razumevanje kako da motivišete zaposlene koristeći najefikasnije metode motivacije
 • Samo-spoznaja kompetencija motivacije drugih i planiranje potrebnih koraka usavršavanja veština motivacije
 • Povećanje razumevanja različitosti i potrebe za odgovarajućim pristupom prilikom blagovremenog davanja povratnih informacija
 • Primena metoda i modela u sigurnom okruženju tokom treninga
 • Buduće sistematično dijagnostikovanje stvarnih problema radne uspešnosti zaposlenih

 

Glavne oblasti:

 • Efektne metode motivacije
 • Veza između zadovoljstva poslom i radne uspešnosti
 • Elementi Integrisanog motivacionog programa
 • Definisanje efektivnog sistema ocene radne uspešnosti kroz postavljanje ciljeva
 • Uloga menadžera u prepoznavanju i nagrađivanju pozitivne inicijative
 • Model strategijskog definisanja ponašanja
 • Uticaj blagovremenog nagrađivanja, kažnjavanja i davanja povratne informacije na zadovoljstvo zaposlenih
 • Upravljanje pomoću ciljeva (Management by objectives - MBO)
 • Transformacija poželjnog u nadprosečno ponašanje
 • Važnost nagrađivanja svakog nivoa usavršavanja
 • Korišćenje e-maila u svrhu blagovremene motivacije
 • Obezbeđivanje povratne informacije i nagrađivanja u pravom trenutku
 • Action Model dijagnostikovanja izazova u učinku

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Motivational Skills Assesment (MSA) – Dijagnostički upitnik samoprocene Lične sposobnosti motivacije
 • Studije slučaja rešavanja izazova motivacije zaposlenih
 • Action Performance Diagnostic Model – Action Model dijagnostikovanja izazova u učinku