Savremeni menadžment

Savremeni menadžment

Veštine rukovođenja i ostvarenja uticaja

Tokom naše intenzivne obuke menadžera prolazi se kroz specifične oblasti rukovođenja zaposlenima. Trening program je osmišljen tako da učesnici ovladaju veštinama koji utiču na uspeh u radu sa ljudima i veštinama koje su neophodne da bi se postigli željeni timski rezultati.
Primenom novih principa i tehnika motivacije zaposlenih, rešićete izazove za koje ste ranije smatrali da su nesavladivi. Upoznavanjem koraka sistematičnog modela dijagnostikovanja izazova u produktivnosti, otkrićete uzroke nezadovoljstva i smanjenog radnog učinka za situacije iz svog radnog okruženja.

Menadžer u ulozi kouča

Tokom našeg iskustvenog treninga, učesnici će razvijati svoje koučing i mentorske veštine primenjujući korake naprednog GROW  koučing modela. Kroz praktičnu primenu Action NLP modela uticaja i motivacije menadžeri postaju svesniji, efektniji i fleksibilniji u svim svojim ulogama. Usvajanjem novih rešenja kroz sistematičan Action model dijagnostikovanja izazova u komunikaciji i radnoj uspešnosti, učesnici će otkriti prave uzroke smanjenja radne uspešnosti saradnika radeći na realnim situacijama iz svog radnog okruženja.

Postavljanje ciljeva i praćenje radne uspešnosti

Na našem trening programu vizija vaše kompanije biće jasno iskomunicirana, kao i povezanost sa ciljevima na organizacionom i individualnim nivoima. Kroz brojne interaktivne vežbe iz okruženja kompanije, menadžeri će imati priliku da prepoznaju važnost postojećeg sistema i pratećih dokumenata, koje će moći da obogate novo-usvojenim znanjima. Izuzetnim kratkim poslovnim video klipovima, na interesantan i zabavan način učesnici će prepoznati svoje svakodnevne situacije izazova i usvojiti nova rešenja koja će unaprediti rezultate procesa ocene radne uspešnosti. Povezanost sa strateškim usmerenjima i vrednostima kompanije će postati još jača tokom i posle treninga.

Tajne efektnih komunikatora

U savremenom poslovanju veliki deo svog vremena provodimo komunicirajući sa ljudima koji nas okružuju – klijentima, saradnicima, kolegama u svojoj kompaniji. Uspešno ispunjenje uloge menadžera znači efektnu komunikaciju u ovim interakcijama. Tokom našeg treninga menadžera shvatićete značaj i uticaj vašeg stila komunikacije na poslovni uspeh i rezultate koje ostvarujete. Naučićete kako da izgradite moćan profesionalan i kredibilan imidž koji će inspirisati druge, povećati njihovo poverenje u vas, a vaše veštine komunikacije učiniti efektnijim.

Umeće neverbalne komunikacije

Tokom ovog treninga imaćete prilike da u interaktivnom i pozitivnom okruženju usavršite dodatno svoje veštine komunikacije kroz fokusiranje na neverbalnu komponentu komunikacije. Bićete usmereni da preispitate svoja ranija shvatanja poslovnih i privatnih situacija, povećati razumevanje drugih ljudi i samo-spoznaju.

Do poslovnih rešenja putem kreativnosti i inovativnosti

U današnjem poslovnom okruženju kompanije moraju da kontinuirano usavršavaju načine rešavanja operativnih izazova, pronalaze nove mogućnosti plasiranja svojih proizvoda i kreiranja novih proizvoda, kako bi povećali svoju efikasnost i produktivnost. Tokom našeg treninga upoznaćete se sa načinima rešavanja kompleksnih problema koristeći modele koji kombinuju kreativne tehnike, analitičko razmišljanje i poznavanje poslovnih modela.

Lični menadžerski profil

Personal Managerial Profile (PMP)

Motivacija zaposlenih

Tokom našeg menadžment trening programa, imaćete prilike da koristeći najnovije modele i taktike pri rešavanju studija slučaja, primenite nove principe i tehnike motivacije zaposlenih i rešite izazove za koje ste ranije smatrali da su nesavladivi. Primenom sistematičnog modela dijagnostikovanja izazova u učinku, otkrićete uzroke nezadovoljstva i smanjenog učinka za situacije iz svog radnog okruženja koje budete sami odabrali.

Strategije uspeha pri praćenju radne uspešnosti

Glavni zadatak svakog savremenog menadžera jeste da od ljudi kojima rukovodi dobije maksimum rezultata uz optimum uložene energije. Veštine komunikacije usmerene na podršku i blagovremeno davanja povratnih informacija su ključ uspeha ostvarenja ovakvih maksimalnih efekata i dolaze do posebnog značaja tokom razgovora o praćenju radne uspešnosti.

Uloga zaposlenog tokom praćenja radne uspešnosti

Za uspešno praćenje radne uspešnosti potrebna je pripremljenost i mendžera i zaposlenog, uz obostrano uvažavanje stavova i mišljenja. Prihvatajući proaktivnu ulogu u ovom procesu, zaposleni uče da preuzmu odgovornost za svoje rezultate, upoznaju svoje vrline i slabosti na kojima je potrebno raditi, planiraju buduće usavršavanje i postignuća.

Syndicate content