Veštine rukovođenja i ostvarenja uticaja

Tokom naše intenzivne obuke menadžera prolazi se kroz specifične oblasti rukovođenja zaposlenima. Trening program je osmišljen tako da učesnici ovladaju veštinama koji utiču na uspeh u radu sa ljudima i veštinama koje su neophodne da bi se postigli željeni timski rezultati.
Primenom novih principa i tehnika motivacije zaposlenih, rešićete izazove za koje ste ranije smatrali da su nesavladivi. Upoznavanjem koraka sistematičnog modela dijagnostikovanja izazova u produktivnosti, otkrićete uzroke nezadovoljstva i smanjenog radnog učinka za situacije iz svog radnog okruženja.

 

Najveće greške nisu napravljene kao rezultat pogrešnih odgovora.
Najopasnije greške jesu postavljanje pogrešnih pitanja.

Peter F. Drucker


Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Usvajanje znanja i veština izgradnje uspešnih timova
 • Blagovremeno davanje povratnih informacija
 • Povećanje znanja i nivoa stručnosti u oblastima ključnim za uspešno rukovođenje
 • Prepoznavanje postojećih i otkrivanje novih primenjivih modela motivacije
 • Iniciranje proaktivnosti zaposlenih i aktivnog učestvovanja u rešavanju izazova
 • Usavršavanje veština vođenja i učestvovanja na sastancima
 • Prevazilaženje otpora ka promenama
 • Usavršavanje veština delegiranja

 

Glavne oblasti:

 • Razumevanje različitosti ljudi i implikacije na rukovođenje
 • Menadžer u ulozi kouča
 • Lični razvoj samosvesti i profesionalnog intergriteta
 • Lična motivacija i motivacija saradnika
 • Action NLP Model uticaja
 • Veza između zadovoljstva poslom i radne uspešnosti
 • Uloga menadžera u prepoznavanju i nagrađivanju pozitivne inicijative
 • Uticaj blagovremenog nagrađivanja, kažnjavanja i davanja povratne informacije na zadovoljstvo zaposlenih
 • Transformacija poželjnog u natprosečno ponašanje
 • Fokusiranje na rezultate i rešenja
 • Konstruktivno vođenje i učestvovanje na sastancima
 • Organizacija posla i Action Model efikasnog delegiranja po fazama
 • Uspešno sprovođenje organizacionih promena i prevazilaženje otpora ka promenama

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Upitnik samo-procene internog / eksternog Lokusa kontrole
 • Vežba delegiranja po Action Modelu delegiranja po fazama