Uloga zaposlenog tokom praćenja radne uspešnosti

Za uspešno praćenje radne uspešnosti potrebna je pripremljenost i mendžera i zaposlenog, uz obostrano uvažavanje stavova i mišljenja. Prihvatajući proaktivnu ulogu u ovom procesu, zaposleni uče da preuzmu odgovornost za svoje rezultate, upoznaju svoje vrline i slabosti na kojima je potrebno raditi, planiraju buduće usavršavanje i postignuća.

Ne zaboravite, ono što dobijate ukoliko dostignete svoje ciljeve,

nije ni približno značajno kao ono šta postajete postižući ih!

Zig Ziglar

Trajanje programa: 1 dan

Ključne prednosti:

 • Razvijanje osećaja ka zajedničkom cilju kojem teže i zaposleni i menadžeri
 • Dvosmerna komunikacija o razjašnjavanju sadržaja posla
 • Preuzimanje aktivne uloge i odgovornosti za lična ostvarenja i planiranje budućih
 • Povećavanje osećaja poverenja u menadžere
 • Otkrivanje potencijalnih izazova koji negativno utiču na produktivnost
 • Mogućnost razgovora o budućoj perspektivi

 

Glavne oblasti:

 • Povezivanje radne uspešnosti sa poslovnom strategijom, organizacionim i profesionalnim ciljevima na nivou pojedinaca
 • Uloga zaposlenog pri praćenju radne uspešnosti
 • Praćenje radne uspešnosti– procena: veština, znanja, mogućnosti i ponašanja
 • Metod Kritičnog događaja
 • Katergorije i skale praćenja radnog učinka
 • Vremenski okvir i važnost ciljeva
 • Kvantitativni i kvalitativni ciljevi
 • Važnost pripreme i realnog sagledavanja ličnih sposobnosti
 • Proaktivan pristup i preuzimanje lične odgovornosti
 • Strategije uspeha

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Struktuirana vežba Metod kritičnog incidenta
 • Profesionalan instruktivni trening video klipovi za zaposlene sa rešenjima i principima pripremljenosti i aktivnog učešća zaposlenog tokom razgovora o radnoj uspešnosti