Do poslovnih rešenja putem kreativnosti i inovativnosti

U današnjem poslovnom okruženju kompanije moraju da kontinuirano usavršavaju načine rešavanja operativnih izazova, pronalaze nove mogućnosti plasiranja svojih proizvoda i kreiranja novih proizvoda, kako bi povećali svoju efikasnost i produktivnost. Tokom našeg treninga upoznaćete se sa načinima rešavanja kompleksnih problema koristeći modele koji kombinuju kreativne tehnike, analitičko razmišljanje i poznavanje poslovnih modela.

Kompleksni problemi sa kojim se suočavamo ne mogu biti rešeni istim načinom razmišljanja koji smo imali kada smo ih kreirali.
Albert Einstein

Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Primena kombinovanog modela analitičkog i kreativnog rešavanja problema
 • Prepoznavanje ličnih konceptualnih grešaka i njihovo prevazilaženje
 • Stimulacija lične i timske inovativnosti u razmišljanju i donošenju odluka
 • Primena tehnika analize odlučivanja radi odabira najboljeg rešenja i postizanja grupnog konsenzusa

 

Glavne oblasti:

 • Potreba za kreativnošću i inovacijom u današnjem poslovnom okruženju
 • Model analitičkog rešavanja problema
 • Ograničenja Modela analitičkog rešavanja problema
 • Model kreativnog rešavanja problema
 • Principi smanjenje konceptualnih grešaka prilikom kreativnog rešavanja problema
 • Primena kombinovanog modela analitičkog i kreativnog rešavanja problema
 • Principi podrške inovativnom razmišljanju
 • Orjentacija prema akciji i rešenjima

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Studije slučaja praktične primene Modela analitičnog i kreativnog rešavanja problema
 • Innovative Attitude Scale (IAS) – Upitnik procene lične inovativnosti