Efektno upravljanje vremenom

Pre nego što odlučite kojoj ćete aktivnosti dati prioritet u vašem radnom danu, važno je razumeti vaše lične, menadžerske i kompanijske vrednosti i ciljeve. Tokom trening programa shvatićete svoje prioritete, naučiti tehnike efikasnog vođenja sastanaka i primenjive principe uspešnog delegiranja u cilju smanjenja stresa i preopterećenosti, uspostavljanja ravnoteže i uspeha u vašem poslovnom i privatnom životu.

 

Nemojte reći da nemate dovoljno vremena. Vi imate isti broj časova u danu koje su imali i Helen Keler, Paster, Mikelanđelo, majka Tereza, Leonardo de Vinči, Tomas Džeferson i Albert Ajnštajn.

H. Jackson Brown

Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Praktična primena principa efektivnog i uspešnog upravljanja vremenom i stresom
 • Razumevanje tehnika određivanja prioriteta, planiranja i zadavanja ciljeva
 • Prepoznavanje načina na koje gubimo vreme i učenju principa kojim gubitak vremena svodimo na minimum
 • Kreiranje ličnog i profesionalnog plana akcije
 • Upoznavanje sa principima efektivnog delegiranja
 • Povećanje produktivnosti
 • Postizanje ravnoteže između lične i profesionalne uloge

 

Glavne oblasti:

 • Definisanje ličnih izazova pri upravljanju vremenom
 • Kako upravljanje vremenom postaje upravljanje samim sobom
 • Efikasno i efektivno upravljanje vremenom
 • Zadavanje ciljeva i planiranje postizanje istih
 • Identifikovanje ličnih ciljeva, vrednosti i prioriteta
 • Planiranje na mesečnom, nedeljnom i dnevnom nivou
 • Različite tehnike upravljanja vremenom
 • Upravljanje vremenom i produktivnost
 • Principi uspešnog delegiranja
 • Pravila efektivnog korišćenja e-maila
 • Priprema se za poslovni sastanak i evaluacija poslovnih sastanaka
 • Postizanje ravnoteže između lične i profesionalne uloge

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Action plan za specifiične izazove upravljanja vremenom
 • Time Management Index (TMI) – Indeks upravljanja vremenom – samo-dijagnostički upitnik
 • Delegating Challenges (DC) – Izazovi delegiranja – upitnik samo-procene