Konsultanti

Action tim

Action tim je tim profesionalaca, konsultanata sa domaćim i stranim iskustvom u oblastima ličnog i organizacionog razvoja. Odlikuju nas visoka poslovna etika i usmerenje ka najsavremenijim programima razvoja.

Kada trenutna znanja, veštine i ponašanje vaših zaposlenih nisu u skladu sa poslovnom stategijom, naš tim profesionalaca je tu za vas. Definisanje vašeg organizacionog razvoja je jedan od prioriteta, bilo da je u pitanju jednokratni trening ili strateško planiranje obuke većine zaposlenih u vašoj kompaniji, naši konsultanti će vam pomoći da na najefikasniji način dođete do željenih rezultata.

Kroz dugoročne konsultanske aranžmane u saradnji sa kanadskim konsultanskim kompanijama i Nacionalnom Bankom Kanade, pod pokroviteljstvom EBRD-a, Gordana Berger i AMC tim razvijaju i realizuju specijalizovane trening programe u oblasti unapređenja Tehnika i veština prodaje bankarskih usluga, Naprednih veština i tehnika pregovaranja kao i Ocene radne uspešnosti koji se smatraju pionirskim u nacionalnom bankarskom sistemu Srbije.

Osim konsaltinga u različitim industrijama i dugogodišnjeg konsaltinga niza istaknutih banaka (Komercijalna Banka, Eksim Banka, Raiffeisen Leasing,...), konsultanski projekti restruktuiranja kompanija se sa velikim uspehom odvijaju u Ukrajini, Bosni i Hercegovini, Jermeniji i Rumuniji. Saradnja sa EAR-om i UNDP-om na projektima modernizacije Poreske Uprave Republike Srbije, rukovodilaca institucija na republičkom i lokalnom nivou, obuke ključnih menadžera devet Javnih preduzeća Srbije, kao i rad na projektu modernizacije Vlade Republike Srbije, doprinela je da Action Management Consulting opravda svoju ključnu reč iz naziva kompanije, i da kroz kreiranje akcije u pravom smeru postane partner sa kojim se sigurnije postižu željeni rezultati.

Gordana Berger

Osnivač i generalni direktor kompanije, Gordana Berger, radila je na menadžerskim i pozicijama izvršnog menadžmenta u sektorima prodaje i marketinga u internacionalnim kompanijama u Americi i Kanadi (Benetton, Primus Telecom, Advanced Financial Systems Inc.) pre nego što se posvetila konsaltingu, treningu i koučingu.

Diplomirala je Poslovni menadžment i Psihologiju (dodatna pod-oblast), na kanadskom Univerzitetu, University of British Columbia (Commerce and Business Administration, Faculty at UBC), u Vankuveru i posle dugogodišnjeg rada na američkom kontinentu, osnivanjem konsultantske kuće u Beogradu, 2003. godine, približava najsavremenije trening metode korporativnog i ličnog razvoja kompanijama koje posluju u Srbiji i na Balkanu.

Gordana svoju karijeru, po povratku u Beograd, 2002. godine, nastavlja sertifikujući se za trenera Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) gde postaje lider tima trenera koji postižu izuzetne rezultate na treninzima izgradnje kapacitete rukovodilaca u državnoj upravi. U to vreme je i konsultant u timu UNDP-a za restruktuiranje javno-komunalnih preduzeća.

Sertifikovani je master trener Neuro-lingvističkog programiranja, NLP Univerzitet-a u Santa Cruz-u, od strane Judith DeLozier i Robert Dilts-a i NLP Master Practitioner PPD Learning Ltd-a iz Londona, sertifikovana od strane Judith Lowe i John Grinder-a (ko-osnivača NLP-a). Član je priznate Global NLP Training and Consulting Comunity (GTC) iz Kalifornije. Kod Richard Bandler-a (ko-osnivača NLP-a) je u Londonu završila Napredne NLP veštine i tehnike.

Akreditovani je konsultant i u svom radu koristi Human Synergistics psihometrijske alate i metodologiju.

Gordana je aktivna u brojnim sportovima koji zahtevaju pomeranje granica kao što su ronjenje, trčanjei skijanje. Bila je učesnik serijala Survivor Srbija na Filipinima.

 

Radmila Stanojevic-van Os

Radmila Stanojevic-van Os

Diplomirala na Newbold College-u Andrews Univerziteta u Velikoj Britaniji, odsek menadžment i marketing i stekla Master umetnosti u oblasti komunikacija na Jones International Univerzitetu u SAD-u.

Već godinama se bavi projektnim menadžmentom, marketingom i razvojem ljudskih resursa u javnom i privatnom sektoru. Bila je trener i savetnik za razvoj u brojnim renomiranim institucijama kao što su: Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije, UNDP, CRS Europe/Middle East i Wrigley West Balkans.

Kolumnista u više poslovnih magazina, sertifikovan trener i kouč metoda Life Journey Map zasnovanog na ličnim vrednostima. Više od deceniju je konsultant i predavač na korporativnim seminarima na temu komunikacije i liderstva. Kao jedno od ključnih iskustava ističe volontiranje u prihvatilištu za decu na severu Tajlanda. U Action Management Consulting-u je angažovana na brojnim razvojnim korporativnim treninzima, od samog osnivanja kompanije, 2003. godine.

Specijalizirala: koučing, trening dizajn, team building, regrutovanje, monitoring i evaluacija, odnosi s javnošću, dizajn komunikacijskih alata, marketinške strategije.

 

Ivan Dmitrić

Ivan Dmitrić

Ivan Dmitrić je osnivač i partner vodeće filijale kompanije Human Synergistics International u Srbiji. Specijalizovao se u oblasti analize i promene organizacione kulture i razvoja liderstva.

Njegova ekspertiza obuhvata Human Synergistic akreditaciju - Change Agent nivoa, Flow International trenera i NLP Business Practicioner-a. Ivan je porodičan čovek čije je životni cilj da svoju energiju, iskustvo i znanje upotrebi za postizanje pozitivnih organizacionih promena.

Ivan u svom radu kombinuje Human Synergistics metodologiju i simulacije koje pospešuju proces razvoja timova, a poludnevni liderski moduli i radionice na efektan način unapređenju i razvijaju liderstvo ključnih direktora kompanije.

 

Milan Čabrić

Milan Čabrić

Milan Čabrić je direktor agencije Core Values, trener je Neurolingvističkog programiranja (NLP), akreditovani konsultant za Points of you metodologiju i HR consultant. Milan je diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu gde je završio i Master studije iz oblasti Upravljanja ljudskim resursima.

Sa 17 godina iskustva u treningu i edukaciji i 8 godina iskustva rada u internacionalnim kompanijama, Milan je radio na velikom broju projekata razvoja lidera, menadžera i timova, sa različitim pristupima svakoj od ciljnih grupa. Teme na koje se fokusira su: uticajna komunikacija, asertivna komunikacija, veštine prezentacije, leadership development uz Coach simulaciju i razvoj timova uz simulacije kompanije Human Synergistics kompanije. Svoju kreativnu stranu ispoljava kroz pisanje tekstova i blogova, kao i pravljenjem stvari od drveta.

 

Margrethe Hillesland

Margrethe Hillesland

Margrethe Hillesland, je vlasnik HiPOTENTIAL, People & Organizational Developer i ima 18 godina iskustva i stručnosti u odabiru i razvoju menadžera, timova i organizacija. Margrethe ima obimna međunarodna iskustva, magistarski rad u organizacionoj psihologiji, kao i Master iz psihologije.

Ona je naš dugogodišnji konsultant koji u svom radu sa liderima i timovima koristi Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Pet godina je u rodnoj Norveškoj bila odgovorna za treninge drugih konsultanata po ovoj metodologiji. Fokusira se da se menadžment tim kreće u istom pravcu, oslanjajući se na jake strane svakog pojedinca, pre nego na negativne strane i međusobne razičitosti. U svom radu sa liderima Margaret stavlja focus na stilove liderstva i prepoznavanje individualnih različitosti članova.

 

Lars Erlend Bye

Lars Erlend Bye

Lars Erlend Bye-eva životna vizija je da inspiriše druge da ostvare svoje poslovne i životne ciljeve. Lars je osnivač koučing kompanije Coach Buy, pored toga što je zadužen za razvoj liderstva u Postbanken Eiendom, u Real Estate odeljenju u DnB NOR-u, najvećoj norveškoj banci.

Lars Erlend je stručnjak za franšize, strateško marketinško planiranje, razvoj liderstva, poslovno planiranje i treninge prodaje. Jedan od najvećih Larsovih dostignuća kao direktora marketinga bilo je povećanje promovisanja brenda sa 27% na 52% za dve godine.

Lars Erlenda inspirišu treninzi i koučing rukovodilaca sa ciljem razvijanja njihovih liderskih i menadžerskih veština kako bi što efektnije komunicirali i postigli uspeh sa zaposlenima. Sarađivao je sa Statoil-om, trinaestom najvećom naftnom kompanije u svetu, kao kouč i trener u oblasti razvoja liderstva za regionalne menadžere iz 8 evropskih zemalja.

Diplomirao je marketing na BI Norwegian Business School, a po odlasku u New York studirao je koučing na New York University i stekao je diplomu kouča za organizacioni i lični koučing.

Zvanje trenera Neuro Lingvističkog Programiranja stekao je na NLP Univerzitetu u Santa Kruzu kod Roberta Dilts-a. Takođe je i sertifikovan za primenu Myers-Briggs psihometrijskog alata u oblastima liderstva i izgradnje timova.

 

Jelena Đurić

Jelena Đurić

Diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka, smer za Informacione sisteme.

Svoje dvanaestogodišnje iskustvo u upravljanjem različitim projektima je sticala u internacionalnom okruženju (SAD), kao i u Srbiji, radeći državnom (Ministarstvo finansija i ekonomije), nevladinom (UNPD) i privatnom sektoru (Hypo-Alpe-Adria Bank). Uža specijalnost su joj projekti u oblasti informacionih tehnologija, kao što su razvoj kompleksnih poslovnih softverskih rešenja po meri klijenta, implementacija gotovih softverskih rešenja (ERP, BI, infrastrutkurna rešenja, sistemi upravljanja dokumentacijom...), zatim projekti unapređenja organizacije i poslovnih procesa, uvođenje procesa upravljanja promenama i sl. Pored toga, obavljala je funkciju predstavnika rukovodstva prilikom uvođenja sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, kao eksternog i internog proveravača.

U svom radu primenjuje više priznatih metodologija upravljanja projektima od Microsoft Solution Framework-a, do agilnih metodologija, kao i principa PMI.

Oblasti konsaltinga: upravljanje projektima, poslovna analiza, organizaciona struktura i poslovni procesi.
Sertifikovani je trener iz oblasti upravljanja projektima. Takođe, poseduje SGS sertifikat za vodećeg proveravača sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001. Jelena je član AMC tima od osnivanja kompanije.

 

Dragan Svilanović

Dragan Svilanović

Nakon diplomiranja na Univerzitetu u Beogradu, završio je specijalizaciju i Master iz oblasti Razvoja teških zona u Montpeljeu u Francuskoj na Institutu za agrarnu politiku i agro biznis.

Radio je u Agroekonomiku u grupi za marketing na poslovima istraživanja tržišta, marketinga i definisanja distributivne, prodajne i marketinške strategije za proizvodne programe članica kompanije PK Beograd i drugih nezavisnih kompanija. Funkciju Field Force Manager za Srbiju i Crnu Goru obavljao je u kompanijama Dolce Bel International (distributer multinacionalne kompanije Ferrero) i multinacionalnoj kompaniji Wrigley.

Trenerske veštine za Prodajne tehnike, Efikasno pregovaranje, Upravljanje ljudima i Trening trenera stekao je u britanskoj kompaniji Glendinning Management Consultants. Sertifikovani Wrigley Breakthrough facilitator postao je 2002. godine kod Dr Bart Sayle, osnivača Breakthrough proces. Bio je zadužen za treninge Wrigley zaposlenih u zemljama Zapadnog Balkana.