Postavljanje ciljeva i praćenje radne uspešnosti

Na našem trening programu vizija vaše kompanije biće jasno iskomunicirana, kao i povezanost sa ciljevima na organizacionom i individualnim nivoima. Kroz brojne interaktivne vežbe iz okruženja kompanije, menadžeri će imati priliku da prepoznaju važnost postojećeg sistema i pratećih dokumenata, koje će moći da obogate novo-usvojenim znanjima. Izuzetnim kratkim poslovnim video klipovima, na interesantan i zabavan način učesnici će prepoznati svoje svakodnevne situacije izazova i usvojiti nova rešenja koja će unaprediti rezultate procesa praćenja radne uspešnosti. Povezanost sa strateškim usmerenjima i vrednostima kompanije će postati još jača tokom i posle treninga.

Bez ciljeva i planova kako ih doseći, vi ste poput broda koji jedri bez odredišta.

Fitzhugh Dodson

Trajanje programa: 2 dana


Ključne prednosti:

 • Komuniciranje vizije i jačanje povezanosti organizacionih i ličnih ciljeva radi kreiranja "velike slike" i povećanja proaktivnosti
 • Povezivanje evaluacije radnog učinka zaposlenih sa poslovnom strategijom, organizacionim i profesionalni ciljevima na nivou pojedinaca
 • Prihvatanje uloge menadžera u postavljanju i dostizanju ciljeva
 • Dinamično planiranje, postavljanje ciljeva i upravljanje ličnim prioritetima
 • Uspešnost u postavljanju ciljeva i prihvatanje svoje uloge tokom praćenja radne uspešnosti
 • Veštine i strategije prevazičaženja potencijalnih izazova

Glavne oblasti:

 • Hijerarhija ciljeva
 • Povezivanje poslovne vizije i strategije sa organizacionim i individualnim ciljevima
 • Prioritetizacija ciljeva
 • Formulisanje ciljeva
 • Postavljanje merljivih ciljeva u saglasnosti sa strateškim ciljevima
 • Faktori koji utiču na postizanje ciljeva
 • Action Model 5 koraka postavljanja merljivih ciljeva
 • Vremenski okvir i važnost ciljeva
 • Monitoring/Praćenje rezultata projekta - mera dostignutosti ciljeva
 • Ocena radne uspešnosti - procena: ispunjenje ciljeva, veština, znanja i mogućnosti
 • Povezivanje radne uspešnosti sa poslovnom strategijom
 • Principi smanjenja grešaka procene
 • Uloga i odgovornost menadžera tokom razgovora o radnoj uspešnosti

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Action Model 5 koraka identifikacije i provere postavljanja ciljeva
 • Različite primenjive studije slučaja
 • Specijalizovana struktuirana Action vežba Metod kritičnog incidenta
 • Profesionalni kratki trening klipovi za menadžere sa rešenjima i principima prevazičaženja potencijalnih komunikacionih izazova iz realnog okruženja, prilikom razgovora o radnoj uspešnosti zaposlenog
 • Planovi akcije na ličnom nivou