Profesionalni Trening trenera

Naš pažljivo dizajniran trening ima za cilj da vas osposobi svebuhvatnim znanjem, veštinama i svesnost o važnosti svih elemenata treninga, uz preuzimanje lične i timske odgovornosti za dešavanja pre, tokom i nakon treninga. Trening će vam pomoći da postanete samouvereniji u svom javnom nastupu, jer ćete kroz sistematsko formulisanje i dizajn seminara biti pripremljeni za svaku fazu treninga. Tokom izvođenja praktičnog dela treninga, vi ćete kroz svoju prezentaciju imati prilike da primenite novo-naučene veštine i znanja koja će vas uputiti u svet profesionalnog bavljenja treningom.

 

Informacija se daje drugom, komunikacijom se dopire do drugog.

Sydney J. Haris

 

Trajanje programa: 3 dana

Ključne prednosti:

 • Sistematsko dizajniranje treninga
 • Profesionalna analiza potreba učesnika treninga
 • Važnost prilagođavanja treninga različitim stilovima učenja
 • Pravilan izbor aktivnosti koje probijaju led i podižu atmosferu (icebrakers & energizers)
 • Razumevanje kriterijuma za odabir različlitih interaktivnih metoda obuke
 • Važnost korišćenja različitih audio – vizuelnih sredstava tokom treninga
 • Prevazilaženje potencijalnih izazova nove uloge trenera
 • Kreiranje obostranog poštovanja
 • Shvatanje važnosti pravilne i blagovremene povratne informacije
 • Učenje tehnika postavljanja pitanja i odgovaranja na pitanja tokom seminara
 • Usavršavanje veština javnog nastupa
 • Profesionalni dizajn trening sesija
 • Značaj formulisanja sveobuhvatne evaluacije treninga
 • Lična spoznaja o potencijalima za bavljenje poslom trenera
 • Sticanje sigurnosti, veština i motivacije za trenersko zvanje i ulogu

 

Glavne oblasti:

 • Karakteristike uspešnog trenera
 • Značaj ličnih uverenja
 • Različitost ljudi, razumevanje i uticaj trenera
 • Sistematsko formulisanje seminara
 • Važnost pojedinačnih faza treninga
 • Analiza potreba za treningom
 • Dizajniranje treninga i radnog materjala
 • Odabir i planiranje aktivnosti koje probijaju led i podižu atmosferu
 • Organizacija Power Point prezentacije
 • Principi učenja odraslih
 • Pamćenje i zaboravljanje
 • Prednosti i mane različitih metoda obuke
 • Principi ko-trenerskog rada
 • Važnost vizualizacije i psihološke pripreme
 • Usavršavanje veština javnog nastupa
 • Principi prevazilaženja situacija izazova i odgovaranje na pitanje učesnika
 • Principi davanja i primanja povratne informacije
 • Tehnike postavljanja pitanja
 • Veštine posmatranja neverbalne komunikacije pojedinaca i grupe
 • Praktični saveti za opuštanje pred početak treninga
 • Zatvaranje treninga, evaluacija i praćenje
 • Praktično izvođenje treninga i davanje povratne informacije kolegama

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Vežbe procene i kreiranja ciljeva učenja
 • The Learning Style Inventory – Upitnik Ličnog stila učenja
 • Praktično dizajniranje treninga
 • Snimanje kamerom, prikazivanje i davanje povratne informacije u cilju usavršavanja trenerskih veština učesnika
 • Brojne igre, ledolomci i praktični saveti za buduće trenere