Umeće neverbalne komunikacije

Tokom ovog treninga imaćete prilike da u interaktivnom i pozitivnom okruženju usavršite dodatno svoje veštine komunikacije kroz fokusiranje na neverbalnu komponentu komunikacije. Bićete usmereni da preispitate svoja ranija shvatanja poslovnih i privatnih situacija, povećati razumevanje drugih ljudi i samo-spoznaju.

Kontakt pogledom je vizuelno rukovanje sa osobom.

Stephen Boyd


Trajanje programa: 1 dana

Ključne prednosti:

 • Razumevanje i uvažavanje različitosti u svakodnevnoj komunikaciji
 • Usavršavanje posmatranja i razumevanja neverbalne komunikacije radi što efektnije komunikacije
 • Prepoznavanje pozitivnih signala i blagovremeno verbalizovanje radi potenciranja slaganja
 • Uočavanje ličnih neverbalnih barijera, suočavanje sa ličnim razlozima u cilju nalaženja rešenja i otvaranja konstruktivne komunikacije
 • Ostvarenje dugoročne saradnje i komunikacije usmerene na podršku

 

Glavne oblasti:

 • Važnost neverbalne komunikacije
 • Osnovne emocije i neverbalni signali
 • Razumevanje neverbalnih signala komunikacije
 • Facijalna ekspresija, gestikulacije, držanje i orjentacija tela, fizička udaljenost, ton glasa
 • Važnost prvog utiska
 • Upoznavanje sa različitim sistemima reprezentacije i njihov efekat na komunikaciju
 • VAKOG preference
 • Percepcija i uticaj na donošenje odluka
 • Uticaj percepcije na očekivanja i interpretaciju stvarnosti
 • Usavršavanje u samo-spoznaji
 • Savremeni menadžer i emocionalna inteligencija

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Personal Perception (PP) - Upitnici samo-evaluacije i 360 ° evaluacije Lične percepcije
 • Kratki tematski video klipovi i fotografije na osnovu kojih se vrši procena neverbalnih signala i značenja situacija