Ljudski resursi

Ljudski resursi

Upravljanje ljudskim resursima

Ovaj program obezbeđuje jedinstvenu mogućnost da HR profesionalci primene, revidiraju i refokusiraju postojeće aktivnosti svojih sektora Ljudskih Resursa i u interaktivnom radu kroz svoje planove akcija, primene novo-naučene principe organizacionog razvoja koji podržavaju promene u okruženju, doprinose strateškom regrutovanju i zadržavanju najboljih kadrova.

Praćenje radne uspešnosti i postavljanje ciljeva

Na ovom trening programu naučićete principe dizajniranja efikasnog sistema praćenja radne uspešnosti i važnost povezivanja postizanja ciljeva sa praćenjem radnog učinka. Kroz brojne interaktivne vežbe i studije slučaja učesnici imaju prilike da planiraju implementaciju sistema koji najviše odgovara strateškom usmerenju i vrednostima njihove kompanije.

Tehnike bihejvioralnog intervjua

Bihejvioralni intervju je pravi izbor za sve kompanije koje žele da budu pravičnije, objektivnije, prediktivnije i konzistentnije u načinu na koji vrše procenjivanje kandidata. Tokom treninga učesnici će biti upoznati sa primenjivim tehnikama koje će im omogućiti da procene da li kandidat poseduje karakteristike i kompetencije neophodne za uspeh na poslu.

Profesionalni Trening trenera

Naš pažljivo dizajniran trening ima za cilj da vas osposobi svebuhvatnim znanjem, veštinama i svesnost o važnosti svih elemenata treninga, uz preuzimanje lične i timske odgovornosti za dešavanja pre, tokom i nakon treninga. Trening će vam pomoći da postanete samouvereniji u svom javnom nastupu, jer ćete kroz sistematsko formulisanje i dizajn seminara biti pripremljeni za svaku fazu treninga. Tokom izvođenja praktičnog dela treninga, vi ćete kroz svoju prezentaciju imati prilike da primenite novo-naučene veštine i znanja koja će vas uputiti u svet profesionalnog bavljenja treningom.

Syndicate content