Lični menadžerski profil

Personal Managerial Profile (PMP)

Koristeći Psihometrijske alate samo-procene i alate procene 360°, kao napredni nivo treninga menadžera Veštine rukovođenja, predstavaljamo vam mogućnost nastavka razvojnih menadžerskih veština, kroz instruktivan rad u mali grupama ili coaching 1:1, ključnih menadžera vaše kompanije. Alati procene 360° podrazumevaju struktuirano dobijanje povratnih informacija popunjavajući upitnik Assesment of Managment Skills Development (AMSD) – Upitnik samo-evaluacije Ličnog profila menadžerskih veština od strane 5 saradnika kao osnove za lični razvoj i napredak rukovodioca.

Trajanje programa: kontinuirani coaching