HR konsalting

HR konsalting

AMC HR konsalting se sastoji od nekoliko etapa Akcionog plana razvoja HR strategije, koji se kreira zavisno od potreba pojedinačnih klijenata.

Prva etapa: HR Audit

Druga etapa: Plan Akcije i Implementacija

Treća etapa: Analiza potreba za treningom

Četvrta etapa: Definisanje plana razvoja karijere