Oslobodite lični potencijal

Ovaj jedinstveni trening vam omogućava da pomoću praktičnih i primenjivih metoda usavršite svoju samo-spoznaju, prihvatite ličnu odgovornost i isplanirate ostvarenje ciljeva. Tokom obuke se osim upoznavanja sa ličnim potencijalom postiže i razumevanje ličnih potreba za interakcijom sa drugim ljudima, kao i razumevanje i prihvatanje individualnih različitosti ljudi u vasem okruženju.

Postoji fundamentalna istina o tome da ćete sa jednom osobom provesti čitav svoj život. Svidelo vam se to ili ne, ta osoba će biti uz vas 24/7 u svakom trenutku vašeg postojanja. Ta osoba će određivati koliko ćete biti uspešni i efektni u svemu što preduzmete. Odnos koji ostvarite sa tom osobom je veoma značajan. Ta osoba ste Vi.
Richard Bandler

Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Preuzimanje lične odgovornosti i samo-spoznaja
 • Identifikovanje željenog pravca razvoja
 • Pridržavanje praktičnog i primenjivog procesa ostvarivanja ciljeva
 • Pravljenje plana akcije u cilju postizanja lične produktivnosti i uspešnosti
 • Pokretanje lične motivacije i pozitivne energije

 

Glavne oblasti:

 • Ključne dimenzije samo-spoznaje
 • Razumevanje i prihvatanje individualnih različitosti
 • Određivanje ličnog sistema vrednosti i personalnih standarda
 • Instrumentalne i terminalne vrednosti
 • Lični stil usvajanja informacija, učenja i evaluacije
 • Adaptabilnost i lični odnos prema promenama
 • Interpersonalna orjentacija
 • Prihvatanje lične odgovornosti i planiranje budućnosti
 • Spoznaja ličnog sistema vrednosti u pogledu posla i karijere, porodice, finansijskog uspeha, zdravlja i kondicije
 • Identifikacija ličnih kratkoročnih i dugoročnih ciljeva
 • Planiranje na mesečnom, nedeljnom i dnevnom nivou
 • Model zacrtavanja jasnih finansijskih ciljeva
 • Primenjive tehnike vizualizacije ciljeva
 • Lični planovi akcija
 • Prevazilaženje prepreka i postizanje ciljeva

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • The Learning Style Inventory (LSI) – Upitnik samo-procene Ličnog stila učenja
 • Pet nivoa ličnosti individualna vežba spoznaje vlastitog sistema vrednosti
 • Locus of Control Scale (LCS) – Upitnik samo-procene Lokusa kontrole
 • Vežbe postavljanja ciljeva i planiranja