Profesionalne veštine i tehnike telefonske prodaje

U našem specijalizovanom trening programu prenosimo vam primenjive veštine Action modela telefonske prodaje, koji će vas usmeriti ka pravilnoj pripremi, vođenju razgovora, prevazilaženju primedbi, pridobijanju klijenata i novim preporukama. Usvajanje ponašanja i tehnika na treningu će doprineti da uspostavite kvalitetan i standardizovan odnos razumevanja sa klijentima i potencijalnim klijentima kompanije, lično smanjenjite stres i postanete uspešni u prodaji putem telefona.

Setite se da nije važno šta i kako Vi lično želite da prodate, već šta i kako Vaš klijent želi da kupi.

Freeman Gosden


Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Razvijanje kritičnog shvatanja orijentisanosti na klijente
 • Ostvarenje profitabilne dugoročne saradnje sa lojalnim klijentima
 • Uviđanje trenutnih i planiranje željenih standarda interakcije sa klijentima
 • Razumevanje očekivanja klijenata i načina da se očekivanja ispune
 • Savlađivanje tehnika rešavanja žalbi klijenata i komunikacije sa teškim klijentima
 • Primenjivanje sistematičnog korak po korak Action modela telefonske prodaje koji povećava vašu efektivnost u telefonskim pregovorima
 • Naučićete da prepoznate različitosti klijenata i najefektiniji način komunikacije sa njima
 • Primenjivanje tehnika koje vam mogu omogućiti da razvijete svoj maksimum u telefonskoj prodaji
 • Prevazilaženje sumnji i primedbi klijenata
 • Prevazilaženje izazova telefonske komunikacije
 • Usavršavanje tehnika komunikacije sa agresivnim klijentima
 • Smanjenje stresa tokom telefonske prodaje

 

Glavne oblasti:

 • Action Model telefonske prodaje
 • Izazovi telefonske prodaje i komunikacije
 • Važnost pripreme za poziv i definisanja cilja poziva
 • Principi otvaranja komunikacije i kreiranja pozitivnog prvog utiska
 • Strategije telefonske komunikacije sa različitim tipovima klijenata
 • Matrica interakcije prodavac-klijent
 • Ključne reči i prevazilaženje prepreka za različite tipove klijenata
 • Vođenje razgovora pravilnom formulacijom pitanja
 • Predstavljanje prednosti važnih klijentu na opisan način
 • Tehnike eliminisanja sumnji i primedbi
 • Razdvajanje problema komunikacije od problema pregovora
 • Disanje i kontrola glasa
 • Tehnike komunikacije sa agresivnim klijentima
 • Direktni i ohrabrujući indirektni signali zatvaranja prodaje
 • Principi anti-stresnog razmišljanja
 • Evaluacija prodajnog razgovora

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Peak Personality Type Assement (PPTA) – Procena profila ličnosti
 • Igre uloga (Role play) sa situacijama iz vašeg okruženja
 • Lični plan akcije za svaki korak telefonske prodaje