Upravljanje promenama

Ključne kompentencije iz oblasti upravljanja promenama su neophodne u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, bilo da se u kompaniji implementira nova ideja ili se kompanija adaptira promenama u svom okruženju. Tokom obuke ćete se upoznati sa načinima smanjenja otpora prema promenama i kreirati plan koji će doprineti usmerenosti i efektivnosti sprovođenja programa promena u vašoj kompaniji.

Ne preživljava ona vrsta koja je najjača, niti najinteligentnija, nego ona vrsta koja je najprilagodljivija promenama.

Charles Darwin

 

Predlog trajanja programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Povećanje spremnosti struktuiranog planiranja i implementacije programa promena
 • Dijagnosticiranje glavnih izazova i koraka procesa sprovođenja promena
 • Smanjenje otpora ka promenama, izgradnja podrške i istrajnosti
 • Instaliranje sistema za nadgledanje i ocenjivanje radne uspešnosti u kompaniji

 

Glavne oblasti:

 • Razumevanje promena u okruženju
 • Evaluacija potrebe za organizacionim promenama
 • Planiranje programa sprovođenja promena
 • Priprema i predstavljanje programa organizacionih promena
 • Principi smanjenja otpora i pridobijanje saradnje ključnih ljudi
 • Izgradnja kapaciteta upravljanja promenama u vašoj kompaniji
 • Dizajn strategije i efektno približavanje vizije
 • Implementacija kroz promene u strukturi sistema i organizaciji
 • Konsolidacija i primena novog sistema
 • Praćenje napretka kroz sistem za ocenjivanje radne uspešnosti

 

Primeri vežbi i dodatnih razvojnih alata:

 • Poslovna simulacija u kojoj učesnici kroz praktičan rad prolaze kroz korake procesa implementacije promena u organizaciji
 • 7 Steps Change Management Process – 7 koraka upravljanja promenama - samo-dijagnostički psihometrijiski upitnik
 • Efektne check-liste