Praćenje radne uspešnosti i postavljanje ciljeva

Na našem trening programu naučićete pricipe dizajniranja efikasnog sistema praćenja radne uspešnosti i važnost povezivanja postizanja ciljeva sa praćenjem radnog učinka. Kroz brojne interaktivne vežbe i studije slučaja učesnici imaju prilike da planiraju implementaciju sistema koji najviše odgovara strateškom usmerenju i vrednostima njihove kompanije.

Hrabrost je ustati i reći svoje mišljenje drugima; hrabrost je takođe sedeti i slušati šta drugi imaju da nam kažu.

Winston Churchill

Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Dizajn efikasnog sistema praćenja radne uspešnosti vaše kompanije
 • Detaljno upoznavanje sa procesom, ulogama i odgovornostima
 • Uviđanje spone između strateških ciljeva organizacije, praćenja radne uspešnosti i posla koji zaposleni obavlja
 • Definisanje očekivanja na nivou posla i kompanije Postavljanje merljivih ciljeva na nivou pojedinaca u saglasnosti sa strateškim ciljevima
 • Smanjenje grešaka tokom praćenja radne uspešnosti

 

Glavne oblasti:

 • Značaj praćenja radne uspešnosti
 • Povezivanje radne uspešnosti sa poslovnom strategijom
 • Segmenti i standardi na nivou posla
 • Praćenje radne uspešnosti - procena: veština, znanja, mogućnosti i ponašanja
 • Dizajn sistema za praćenje radne uspešnosti
 • Kategorije i skale ocena radne uspešnosti
 • Action Model 5 koraka postavljanja merljivih ciljeva
 • Vremenski okvir i važnost ciljeva
 • Principi smanjenja grešaka procene
 • Uloge i odgovornosti zaposlenih i menadžera tokom razgovora o radnoj uspešnosti

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Action Model 5 koraka identifikacije i provere postavljanja ciljeva
 • Različite primenjive studije slučaja