Tajne efektnih komunikatora

U savremenom poslovanju veliki deo svog vremena provodimo komunicirajući sa ljudima koji nas okružuju – klijentima, saradnicima, kolegama u svojoj kompaniji. Uspešno ispunjenje menadžerske uloge znači efektnu komunikaciju u ovim interakcijama. Tokom našeg treninga shvatićete značaj i uticaj ličnog stila komunikacije na poslovni uspeh i rezultate koje ostvarujete. Kroz brojne iskustvene vežbe i planove akcija,  usvajanjem novih strategija i uverenja, svoje ključne veštine komunikacije učinićete efektnijim i kreiraćete kredibilan imidž koji će inspirisati druge i povećati njihovo poverenje u vas.

Jedini i najveći problem u komunikaciji je iluzija da se ona zaista desila.

George Bernard Shaw

Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Razumevanje važnosti asertivne komunikacije i uticaj na profesionalne rezultate
 • Dobijanje povratne inforamcije o ličnom stilu komunikacije i mogućnosti izbora promene stila
 • Učenje i primena principa aktivnog slušanja i efektnog postavljanja pitanja
 • Upoznavanje sa principima davanja i primanja povratne informacije
 • Smanjenje nesporazuma i konfliktnih situacija
 • Povećanje asertivnosti i izgradnja poverenja
 • Identifikacija ključnih situacija, planiranje ličnog plana razvoja i primena

 

Glavne oblasti:

 • Uticaj ličnog stila na komunikaciju
 • Uloga percepcije u ponašanju i interakciji sa okolinom
 • Uticaj različitih stilova komunikacije na organizacionu klimu
 • Uspešna komunikacija i prevazilaženje ličnih barijera
 • Važnost svih komponenti komunikacije: govora tela, izbora reči i tona glasa
 • Prepoznavanje neverbalnih poruka
 • Prilagođavanje stila komunikacije sagovorniku
 • Različiti reprezentacioni sistemi i uticaj na komunikaciju (VAKOG)
 • Vodeći principe komunikacije usmerene na podršku
 • Umetnost aktivnog slušanja i efektnog postavljanja pitanja
 • Davanje konstruktivne povratne informacije
 • Komunikacija putem moderne tehnologije
 • Dijagnosticiranje ličnog stila ponašanja u konfliktu
 • Razumevanje prirode različitih vrsta konflikta
 • Kategorizacija različitih tipova konflikta
 • Strategije uspešnih pristupa rešavanju konflikta
 • Primena novonaučenih principa i veština na poslovne situacije

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Poslovne simulacije odabira pravilne menadžerske strategije rešavanja konflikta
 • Personal Conflict Style (PCS) – Lični primarni stil rešavanja konflikta - samo-dijagnostički psihometrijiski upitnik
 • Action plan ličnog razvoja