KAKO POVEĆATI EFIKASNOST I UTICAJ

 • Upoznajte najvažniju osobu za Vas - sebe
 • Kako da u komunikaciji postanete uticajniji i omiljeniji
 • Kako da dostignete ciljeve koje zaslužujete

 

Ciljna grupa: Ključni menadžeri, direktori i vlasnici kompanija

Trajanje treninga: 2 dana

 

Predrasuda? Još jedan trening sa istom sadržinom, već na pauzi ću zaboraviti o čemu smo razgovarali? Samo da ovaj put ne zaspim?... Moj početak ... a moj kraj?

Kraj se video odmah nakon pola sata pregršti energije koja me okružila, a koja je i izlazila iz mene. Poput otvaranja kutije koja je bila zatvorena i u kojoj se dugo kupila zlatna prašina.

Taj prah je sada dobio svoju slobodu da pluta po vazduhu i stvara auru oko svih učesnika, koje sve pretvara u jedno biće. Ono koje skuplja svaku reč ali nije sebično te ih i deli, ono koje je svesno da je prvi put uradilo nesto, ali bas za sebe!

Tema: Kako povećati efikasnost i uticaj na druge?

Dinamika obuke, kompetentnost predavača, teatralnost u pristupu predavača, ambijent, pažljivo birani učesnici, primenjivi i realni primeri iz svakodnevnog zivota su baš ono što je na mene ostavilo zaista snažan utisak i u tako kratkom roku učinilo dobijanjem mnogo više svesnosti i samog razumevanja šta ustvari dobijamo ovakvom vrstom treninga.
Dobijamo novog sebe? Da li je to cilj? Mozda ovo može da zvuči sebično ali ja kao neko ko ima osećaja za ljude, razumevanje za njihove različite potrebe bi prvi odustao od svega kada bih shvatio da ovo može da ima takvu konotaciju. Ja sam odlučio da uradim nešto za sebe, nešto dobro što može doprineti dobrom osećaju svih oko mene.
Kao neko ko sagledava praktikum i koji poštuje primenjivost stečenog znanja i veština, prvi put posle 10 godina rada i raznih sličnih edukacija mogu da potvrdim da su mi svi elementi treninga jasni, precizni, ali ono sto je najznačajnije primenjivi. Čemu znanje bez primene? Kod AMC je baš to suština, primenjivost!

Priča ima jasno podeljenu ulogu:
Uvod – Šta je ono na čemu moramo raditi!
Razradu - Šta će nam se promeniti ako izmenimo delovanja!
Zaključak - Ono što daje sam rezultat, uči nas kako i na koji način da isto i uradimo!
Na kraju, samo mogu da poželim svima koji žele da osete na početku spomenutu auru energije zlatne prašine, da dozvole sebi taj luksuz i urade prvi put nešto zaista moćno samo za sebe uz pomoć AMC –a.

Milan Živanić, Direktor prodaje, Bankarski sektor

Ključne tačke:

 • Od samo-motivacije do uticaja na druge
 • Kako kreirati poverenje i povećati uticaj na svoje okruženje
 • Kako vaša uverenja postaju vaša stvarnost
 • Naučite po čemu se razlikuju stilovi ponašanja i otkrijte Vaše dominantne stilove
 • Uvidite kako Vaši stilovi ponašanja utiču na uspeh u komunikaciji
 • Samo-liderstvom do liderstva drugih
 • Koji stilovi rukovođenja olakšavaju, a koji otežavaju ulogu menadžera
 • Kako inicirati proaktivnost zaposlenih i aktivno učešće u rešenjima izazova
 • Kako ostvariti nove ciljeve bez odlaganja i odustajanja

Bonus za vas: Kompletan razvojni paket sa psihometrijskim alatom kompanije Human Synergistics

1. Profil stilova ponašanja - Life Styles Inventory™ (LSI 1) – Upitnik za utvrđivanje životnih stilova ponašanja

2. LSI priručnik od 70 stranica sa ličnim planom akcije

Naš tim trenera:

Gordana Berger je osnivač i direktor kompanije Action Management Consulting. Diplomirala je na kanadskom univerzitetu, University of British Columbia (UBC) u Vankuveru, u oblasti Poslovnog menadžmenta i Psihologije (dodatna pod-oblast). Sertifikovani je master trener Neuro-lingvističkog programiranja, NLP Univerziteta u Santa Cruz-u, a zvanja Master Practitioner-a i kouča stekla je u Londonu. Kod Ričarda Bendlera je završila Napredne NLP veštine i tehnike.  Gordanino internacionalno radno iskustvo obuhvata rukovodeće pozicijie na američkom kontinentu u kompanijama Benetton, Primus Telecom, Advanced Financial Systems Inc, a poslovnim treninzima se bavi od 2002. godine. Gordana je aktivna u sportovima koji podrazumevaju pomeranje granica: ronjenjem, planinarenjem i skijanjem.

Milan Čabrić je direktor agencije Core Values, trener je Neuro-lingvističkog programiranja (NLP), akreditovani konsultant za Points of you metodologiju i HR consultant. Milan je diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu gde je završio i Master studije iz oblasti Upravljanja ljudskim resursima. Sa 20 godina iskustva u treningu i edukaciji i 8 godina iskustva rada u internacionalnim kompanijama, Milan je radio na velikom broju projekata razvoja lidera, menadžera i timova. Teme na koje se fokusira su: uticajna komunikacija, asertivna komunikacija, veštine prezentacije, leadership development uz Coach simulaciju i razvoj timova uz simulacije kompanije Human Synergistis. Svoju kreativnu stranu ispoljava kroz pisanje tekstova i blogova, kao i pravljenjem stvari od drveta.

 

* Bonus - uključili smo za vas na poklon:

 • Life Style Inventory (LSI) upitnik + priručnik (185 EUR) su uključeni u prvi trening!
 • Coach™ simulacija Human Synergistics kompanije (175 EUR) je uključena u drugi trening!