Prodaja i odnosi sa klijentima

Prodaja i odnosi sa klijentima

Prvoklasno pružanje usluga klijentima

Naš interaktivan trening program se preporučuje onima koji teže kvalitetnom pružanju usluga klijentima, uključujući menadžere koji su kreatori procedura i standarda i zaposlene koji u direktnoj komunikaciji sa klijentima predstavljaju imidž svoje kompanije. Kroz grupne i individualne vežbe učesnici će tokom treninga generisati akcione planove koje će moći da primene u kompaniji kako bi premostili kvalitativne razlike između trenutnog i željenog standarda pružanja usluga.

Kako da usavršite svoje veštine prodaje

Na ovom trening programu ćete imati mogućnosti da ovladate najefikasnijim veštinama i konceptima prodaje koji će povećati vašu efektivnost u prodaji. Tokom dva dana profesionalne obuke proći ćete svaku fazu prodajnog procesa, tokom koje ćete vežbati nove tehnike prodaje na primerima iz vašeg svakodnevnog okruženja, prevazilaziti izazove sa kojima se srećete i razvijati svoj potencijal prodavca.

Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine

Tokom našeg treninga iskustveno otkrivate koja je to "razlika" u veštinama kojom ćete kreirati "razliku" u rezultatima, primenom najuspešnijih pregovaračkih modela nastalih modelujući najveštije pregovarače.  

Profesionalne veštine i tehnike telefonske prodaje

U našem specijalizovanom trening programu prenosimo vam primenjive veštine Action modela telefonske prodaje, koji će vas usmeriti ka pravilnoj pripremi, vođenju razgovora, prevazilaženju primedbi, pridobijanju klijenata i novim preporukama. Usvajanje ponašanja i tehnika na treningu će doprineti da uspostavite kvalitetan i standardizovan odnos razumevanja sa klijentima i potencijalnim klijentima kompanije, lično smanjenjite stres i postanete uspešni u prodaji putem telefona.

Syndicate content