Analiza organizacione kulture

Analiza organizacione kulture

Organizaciona kultura je kritična komponenta na osnovu koje se može predvideti uspeh jedne kompanije. Ona može biti osnova za ostvarenje profita, visoke produktivnosti i napredka, ali i uzrok finansijskih poteškoća, niskog radnog učinka i nezadovoljstva. Organizacionu kulturu je najjednostavnije objasniti kao skup nepisanih pravila i očekivanja koji utiču na međusobno ponašanje ljudi u kompanijama.

Analizom trenutne organizacione kulture klijent kompanije postižemo da ključni ljudi postanu svesni pozitivnih strana trenutne organizacione kulture, kao i prostora za usavršavanje. Naši savremeni alati i instrumenti merenja organizacione kulture daju preciznu i merljivu povratnu informaciju o kompanijskim vrednostima i standardima, umesto nagađanja i predpostavki da nešto u okviru kompanije ne funkcioniše. Analizom željene organizacione kulture u mogućnosti smo da zajedno sa klijent kompanijom razvijemo strategiju koja će nizom razvojnih koraka doprineti poboljšanju i unapređenju početne organizacine kulture.

U poslednjoj fazi našeg organizacionog konsaltinga, implementacijom redovnog sistema praćenja pomoću mehanizama provere (check-in mehanizama), zalažemo se za monitoring i dalje razvijanje željene organizacione kulture u pravom smeru.