Strategije uspeha pri praćenju radne uspešnosti

Glavni zadatak svakog savremenog menadžera jeste da od ljudi kojima rukovodi dobije maksimum rezultata uz optimum uložene energije. Veštine komunikacije usmerene na podršku i blagovremeno davanja povratnih informacija su ključ uspeha ostvarenja ovakvih maksimalnih efekata i dolaze do posebnog značaja tokom razgovora o praćenju radne uspešnosti.

Ako ste iskreni, pohvalna je efektna. Ako ste neiskreni, ona je manipulativna!

Zig Ziglar

Trajanje programa: 1 dan

Ključne prednosti:

 • Blagovremena priprema menadžera za razgovor o radnoj uspešnosti
 • Razumevanje strukture razgovora, lične i profesionalne uloge
 • Promovisanje dvosmerne komunikacije
 • Blagovremeno davanje povratne informacije
 • Smanjenje nesporazuma i grešaka tokom praćenja radne uspešnosti
 • Kreiranje atmosfere koja motiviše i usmeravanje zaposlenih u pravom pravcu
 • Priprema informacija i praćenje uspešnosti tokom cele godine

 

Glavne oblasti:

 • Povezivanje radne uspešnosti sa poslovnom strategijom, organizacionim i profesionalnim ciljevima na nivou pojedinaca
 • Uloga menadžera pri oceni radne uspešnosti
 • Planiranje i priprema menadžera za razgovor o radnoj uspešnosti
 • Koraci strukture razgovora praćenja radne uspešnosti
 • Priprema prostora i neverbalna komunikacija
 • Veštine i tehnike prevazilaženja potencijalnih komunikacionih izazova
 • Principi komunikacije usmerene na podršku
 • Principi smanjenja grešaka procene
 • Strategije uspeha

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Struktuirana vežba Metod kritičnog incidenta
 • Profesionalan trening klipovi za menadžere sa rešenjima i principima prevazilaženja potencijlanih komunikacionih izazova iz stvarnog okruženja, prilikom razgovora o radnoj uspešnosti zaposlenog
 • Planovi akcije