Top menadžment koučing

Top menadžment koučing

Top menadžment koučing za lidere kompanija

Top menadžment koučing je fokusiran na usavršavanje poslovnih liderskih veština, ostvarivanje ličnih i profesionalnih ciljeva, kvalitetnije donošenje odluka, ličnu motivaciju i usavršavanje interpersonalne komunikacije.

Iako je naš poslovni koučing fokusiran na osobu, a ne na usavršavanje poslovnog sistema i procedura, rezultati koučinga merljivo utiču na rezultate samog poslovanja kompanije indirektno, kroz povećanje radnog učinka i efikasnosti.

Kod top menadžment koučinga postoji preklapanje sa životnim (ličnim) koučingom, pošto ukoliko osoba u privatnom životu ima određenih izazova, oni utiču na poslovnu produktivnost i stvaraju debalans.

Ciljevi koučinga:

 • Unapređenje liderskih veština
 • Izgradnja EI – Emocionalne Inteligencije
 • Usavršavanje interpersonalnih veština
 • Povećanje moći uticaja
 • Izgradnja veština upravljanja timovima
 • Usavršavanje ličnih mentorskih i veština koučinga
 • Usavršavanje komunikacije u komplikovanim odnosima i situacijama
 • Efektno delegiranje
 • Postizanje balansa između poslovnih i privatnih uloga

Prednosti za vas i Vašu kompaniju:

 • Obezbeđujemo jedinstven multidisciplinaran koučing paket, kreiran prema vašim potrebama, od strane profesionalnog kouča, Gordane Berger
 • Naš top menadžment koučing paket je usmeren ka merljivim rezultatima koje želite da postignete

 

 

Ašhen Ataljanc

"Granicu između radosti i tuge dele sati, minuti... Shvatila sam da umetnost prelaska jedne na drugu stranu čini naš život. Prostor je malen, a prečesto težak za prelazak. Za to vam je potreban majstor.

Hvala Gordani za hrabrost, veličinu velikog majstora i umeće da mi pomogne da uvek budem na pravoj strani."

Ašhen Ataljanc, Primabalerina i osnivač Škole igre - Ašhen Ataljanc
Nadežda Kokotović

"Najbitnije od svega je što sam tokom Action poslovnog koučinga uvidjela svoje greške, prvenstveno u odnosu prema svojim saradnicima, i načine da ih ispravim.

Naučila sam da negativna osjećanja u poslovnim situacijama usmjerim ka samostalnijem donošenju odluka. Moji saradnici su primijetili rezultate rada sa koučem i to smatram najvećim uspjehom.

Naučila sam kakvi se sve programi motaju ljudima po glavi i da to što je neko različit od mene, ne znači nužno da je i inferiorniji, već da treba da ga uputim na poslove koji njemu više odgovaraju. Sada, kada tražim saradnike, znam da postavim prava pitanja koja me vode ka ljudima koji me lako razumiju. Jedna od stvari koje su mi bile otkrovenje su sve one nijanse iz govora tijela i vježbe koje mi pomažu da se apstrahujem od situacije."

Nadežda Kokotović, Šef kabineta generalnog direktora NIS–a