Liderstvo za XXI vek

Liderstvo za XXI vek

Liderske Action NLP veštine ostvarenja uticaja

U današnjem dinamičnom okruženju, potrebni su vešti lideri koji mogu da pokrenu organizacione promene i inspirišu zaposlene. U ovom programu saznaćete koja znanja i veštine posedujete, i koja su potrebna da postanete efektan lider u XXI veku. Bazirano na činjenici da se liderske veštine uče i usavršavaju, tokom treninga ćete raditi na rešavanju stvarnih liderskih izazova i imaćete priliku da koristite svoju kreativnost, iskustvo i novousvojena znanja kako biste došli do što kvalitetnijih rešenja.

Inspirativno liderstvo

U današnjem dinamičnom okruženju, potrebni su vešti lideri koji mogu da pokrenu organizacione promene i inspirišu zaposlene. U ovom programu saznaćete koja znanja i veštine posedujete, i koja su potrebna da postanete efektan lider u XXI veku. Bazirano na činjenici da se liderske veštine uče i usavršavaju, tokom treninga ćete raditi na rešavanju stvarnih liderskih izazova i imaćete priliku da koristite svoju kreativnost, iskustvo i novousvojena znanja kako biste došli do što kvalitetnijih rešenja.

Lični liderski profil

Personal Leadership Profile (PLP)

Koristeći Psihometrijske alate samo-procene i alate procene 360°, kao napredni nivo treninga Liderstvom do rezultata, predstavljamo vam mogućnost nastavka razvojnih liderskih veština, kroz rad u mali grupama ili coaching 1:1, ključnih lidera vaše kompanije. Alati procene 360° podrazumevaju struktuirano dobijanje povratnih informacija o liderskim kompetencijama, popunjavajući upitnik Leading Positive Change (LPC) - Lični profil liderstva od strane 5 saradnika kao osnove za lični razvoj i napredak.

Upravljanje promenama

Ključne kompentencije iz oblasti upravljanja promenama su neophodne u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, bilo da se u kompaniji implementira nova ideja ili se kompanija adaptira promenama u svom okruženju. Tokom obuke ćete aktivno primenivati načine smanjenja otpora prema promenama i kreirati plan koji će doprineti usmerenosti i efektivnosti sprovođenja programa promena u vašoj kompaniji.

Syndicate content