Upravljanje ljudskim resursima

Ovaj program obezbeđuje jedinstvenu mogućnost da HR profesionalci primene, revidiraju i refokusiraju postojeće aktivnosti svojih sektora Ljudskih Resursa i u interaktivnom radu kroz svoje planove akcija, primene novo-naučene principe organizacionog razvoja koji podržavaju promene u okruženju, doprinose strateškom regrutovanju i zadržavanju najboljih kadrova.

Dobar si onoliko koliko su dobri ljudi koje si odabrao u svojoj kompaniji!

Ray Krock, osnivač McDonald’s restorana

Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Razumevanje ključne uloge i značaja sektora Ljudskih Resursa u modernoj kompaniji
 • Razvoj ideja o adekvatnom dizajnu sektora za Ljudske Resurse
 • Dizajniranje efektnog sistema regrutacije i zadržavanja najboljih kadrova
 • Postavljanje odgovarajuće strategije u oblasti razvoja zaposlenih
 • Zadavanje okvira uspešnog alociranja HR prioriteta i odgovornosti u kompaniji
 • HR koordinacija efektne ocene radne uspešnosti i motivacija zaposlenih kroz usvajanje adekvatnog sistema nagrađivanja
 • Podržavanje standarda ponašanja i promovisanja organizacione kulture koja oslikava vrednosti kompanije

 

Glavne oblasti:

 • Uloga i značaj zaposlenih u savremenom menadžmentu
 • Ključne uloge i funkcije sektora za Ljudske Resurse
 • Organizaciona klima, kultura i komunikacija
 • Planiranje i upravljanje Ljudskim Resursima
 • Organizaciona šema, klasifikacija poslova i opisi radnih mesta
 • Izgradnja profesionalnog sistema regrutacije, selekcije i privlačenja najboljih kadrova
 • Kreiranje sistema plata i beneficija
 • Dizajn efektnog sistema ocene radne uspešnosti
 • Strateški pirstup obuci i razvoju zaposlenih
 • Planiranje karijere i planiranje naslednika
 • Obračun i implementacija paketa za stimulaciju
 • Istraživanje stepena zadovoljstva zaposlenih
 • Organizacioni razvoj
 • Krizni HR menadžment

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Alati i primeri dokumenata svih ključnih HR funkcija
 • HR Action Plannig Model za sve funkcije HR sektora