Lični liderski profil

Personal Leadership Profile (PLP)

Koristeći Psihometrijske alate samo-procene i alate procene 360°, kao napredni nivo treninga Liderstvom do rezultata, predstavljamo vam mogućnost nastavka razvojnih liderskih veština, kroz rad u mali grupama ili coaching 1:1, ključnih lidera vaše kompanije. Alati procene 360° podrazumevaju struktuirano dobijanje povratnih informacija o liderskim kompetencijama, popunjavajući upitnik Leading Positive Change (LPC) - Lični profil liderstva od strane 5 saradnika kao osnove za lični razvoj i napredak.

Trajanje programa: kontinuirani coaching