Izgradnja uspešnih timova - Team Building

Uspešno vođenje timova od strane menadžera pretpostavlja postojanje i razvijanje kredibiliteta, izgradnju inspirativne vizije, jasno definisana očekivanja, izgradnju poverenja i pravovremenog davanje povratne informacije. Tokom našeg trening programa, imaćete priliku da individualno i u timu radite na savremenim studijama slučaja, učestvujete u vežbama koje poboljšavaju efiksanost timskog rada i planirate upotrebu novo-naučenih principa na primerima iz svog radnog okruženja.

 

Timski rad omogućava da prosečni ljudi postignu natprosečne rezultate.

Andrew Carnegie

Trajanje programa: 2 dana

Ključne prednosti:

 • Usavršavanje veština i znanja radi preuzimanja lične i timske odgovornosti
 • Implementiranje principa efektnog timskog liderstva
 • Izgradnja timskog poverenja
 • Efiksanija izgradnja timova i izgradnja visokog nivoa entuzijazma

 

Glavne oblasti:

 • Izgradnja i vođenje uspešnih timova
 • Ograničenja timskog delovanja
 • Sinergijski model upravljanja timovima
 • Izgradnja zajedničke inspiritivne vizije i odlučnosti
 • Važnost doslednosti i jasno definisanih očekivanja
 • Timsko liderstvo – izgradnja kredibiliteta
 • Stvaranje konsenzusa i podrške u timskom radu
 • Inspirisanje timske pripadnosti kroz ciljne zadatke
 • Podsticanje saradnje članova tima
 • Strategije rešavanje konflikta
 • Obezbeđivanje povratnih informaciju – feedback
 • Faze razvoja uspešnog tima
 • Očuvanje kredibiliteta i poverenja članova tima

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Studije slučaja (Case Study) – individualno i timsko rešavanje
 • Team Development Behaviours (TDB) - Samoprocena veština izgradnje timova
 • Takmičarske kreativne igre koje promovišu timski duh i saradnju članova u okviru tima, radi postizanja zajedničkog cilja


Napomena:

* Team building trening možemo u zavisnosti od vaših potreba, dizajnirati sa ciljem da se sastoji i isključivo od različitih takmičarskih aktivnosti ili timskih igrica, koje se mogu odigravati u trening sali ili u prirodi, u trajanju od nekoliko sati do jednog dana treninga.