Teme za razmišljanje

Kreiranje lične vizije

Mnogi uspešni ljudi kao dodatno sredstvo fokusiranja na svoje životne ciljeve i usmerenja energije u željenom pravcu kreiraju svoje Panoe za vizije (Vision Boards), koji predstavljaju ličnu viziju budućnosti i sliku njihovog idealnog života.

Prodaja 101

Kad god govorimo o prodaji, uvek postoji određeni broj ljudi, koji će vam reći Ja ne bi mogao da se bavim prodajom ni jedan dan u svom životu!. Ukoliko ste možda i sami nekada izgovorili ovu rečenicu, evo novosti za Vas: Svi smo prodavci i bavimo se prodajom svakodnevno! Ovde ne mislimo samo na prodaju proizvoda ili usluga. Ovde govorimo o prodaji sebe – prodaji svojih ideja, vrednosti, želja i ciljeva. Ne postoji ni jedno pozitivno iskustvo koje ste do sada imali, a stekli ste ga bez korišćenja prodajnih veština ili veština uticaja.

Upravljanje vremenom ili samim sobom?

Istine o upravljanju vremenom

  • Ne možemo upravljati vremenom
  • Možemo samo upravljati sobom i svojim aktivnostima u datom vremenu
  • Vreme je jedini resurs koji je nenadoknadiv. Šta god mi radili vreme prolazi.
  • Svakog dana, svake nedelje, svakog meseca, svake godine svi raspolažemo istim vremenom, vi, ja, Bil Gejts, Madona, predsednik države, Novak Đoković... Razlikuje nas jedino način na koji ga koristimo!
  • Jedini način da ga uslovno imamo više jeste da ga bolje i efikasnije koristimo.

Upravljanje stresom

Šta je stres?

Teško je pronaći jednu definiciju stresa koja je sveobuhvatna. Možemo reći da je stres reakcija organizma nastala kao odgovor na potrebu za stalnim prilagođavanjem promenama u sredini ili stanje koje se javlja kada osoba opaža da zahtevi nadmašuju lične i socijalne resurse koje je osoba u stanju da mobiliše.

Liderstvo za XXI vek

Da li verujete da XXI vek nameće nepisano pravilo da neke stvari više nikada neće biti iste, kao i da će se pojaviti neki novi oblici i forme, koji će unaprediti naše znanje, sisteme u kojima radimo i sveopšte poslovno okruženje? U svetu kojim vlada proces globalizacije moramo da naučimo kako da primenimo nove alate i tehnike koji nas, ukoliko se ne upotrebe odmah, ubrzo ostavljaju da kaskamo za konkurencijom.

Zbog čega nam je uopšte važno liderstvo?