Kako unaprediti svoje pregovaračke veštine

Tokom našeg treninga iskustveno otkrivate koja je to "razlika" u veštinama kojom ćete kreirati "razliku" u rezultatima, primenom najuspešnijih pregovaračkih modela nastalih modelujući najveštije pregovarače. 

Bazirano na konstruktivnom pregovaračkom modelu, koristeći moćne psihološke alate i pregovaračke taktike, razvićete svoj plan akcije i pregovaračku strategiju za najaktuelniju situaciju iz vašeg poslovnog okruženja i usvojiti model uspeha koji ćete moći da koristite kad god vam je potrebno da ostvarite uticaj, čak i van poslovne komunikacije sa klijentima, saradnicima i kolegama.

 

U biznisu ne dobijete ono što zaslužujete, već ono što ispregovarate.
Chester L. Karrass

 

Trajanje programa: 2 dana

 

Ključne prednosti:

 • Postizanje jasnog cilja, uz povećanje ličnog zadovoljstva
 • Kreiranje proaktivnijeg i dugoročnijeg odnosa sa klijentima i kolegama
 • Prevencija komplikovanih i neprijatnih situacija
 • Usvajanje strategija najuspešnijih pregovarača

 

Glavne oblasti:

 • Stilovi pregovaranja
 • Action model konstruktivnog pregovaranja
 • Action faza 1: Profesionalna priprema - proces korak po korak
 • Ključni faktori uspeha: 8 Action koraka: Interesi, BATNA i dr.
 • Action faza 2: Početak pregovora  
 • Psiho-geografija i neverbalni signali moći
 • Action faza 3: Proces ostvarenja uticaja
 • Action NLP strategije uticaja i motivacije 
 • Action strategija 10 koraka prevazilaženja primedbi 
 • Action faza 4: Proces zaključenja pregovora
 • Psihološke strategije uticaja najuspešnijih pregovarača
 • Kompletna priprema i praktičan rad

 

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Konstruktivni pregovarački model sa kompletnim pripremnim alatima
 • Efektne check-liste i Action planovi
 • Proverene pregovaračke strategije