Napredne pregovaračke veštine

Napredne pregovaračke veštine

2-dnevni trening koji će povećati vaš uticaj i produktivnost

Trener: Gordana Berger

2 dana

Posebnost naših treninga jeste što iskustveno otkrivate razliku u veštinama, koja kreira razliku u rezultatima, kroz primenu najuspešnijih pregovaračkih modela nastalih modelujući najveštije pregovarače. Bazirano na Action konstruktivnom pregovaračkom modelu, koristeći moćne psihološke alate i prodajne taktike, razvićete svoj plan akcije, Action pregovaračku strategiju, za najaktuelniju situaciju iz svog poslovnog okruženja i usvojiti model uspeha koji ćete moći da koristite kad god vam je potrebno da ostvarite uticaj i van poslovne komunikaciji sa klijentima, saradnicima i kolegama.

 U biznisu ne dobijete ono što zaslužujete, već ono što ispregovarate.
Chester L. Karrass

Ključne prednosti:

 • Postizanje jasnog cilja, uz povećanje ličnog zadovoljstva
 • Kreiranje proaktivnijeg i dugoročnijeg odnosa sa klijentima i kolegama
 • Prevencija komplikovanih i neprijatnih situacija
 • Usvajanje strategija najuspešnijih pregovarača

Glavne oblasti:

 • Stilovi pregovaranja 
 • Action model konstruktivnog pregovaranja
 • Action faza 1: Profesionalna priprema - proces korak po korak
 • Ključni faktori uspeha - 8 Action koraka: Interesi, BATNA i dr.
 • Action faza 2: Početak pregovora  
 • Psiho-geografija i neverbalni signali moći
 • Action faza 3: Proces ostvarenja uticaja
 • Action NLP strategije uticaja i motivacije 
 • Action strategija 10 koraka prevazilaženja primedbi 
 • Action faza 4: Proces zaključenja pregovora
 • Psihološke strategije uticaja najuspešnijih pregovarača
 • Kompletna priprema i praktičan rad

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • Action model konstruktivnog pregovaranja sa kompletnim pripremnim alatima i strategijama
 • Efektne check-liste i Action planovi
 • Proverene pregovaračke strategije