Menadžer u ulozi kouča

Tokom našeg iskustvenog treninga, učesnici će razvijati svoje koučing i mentorske veštine primenjujući korake naprednog GROW  koučing modela. Kroz praktičnu primenu Action NLP modela uticaja i motivacije menadžeri postaju svesniji, efektniji i fleksibilniji u svim svojim ulogama. Usvajanjem novih rešenja kroz sistematičan Action model dijagnostikovanja izazova u komunikaciji i radnoj uspešnosti, učesnici će otkriti prave uzroke smanjenja radne uspešnosti saradnika radeći na realnim situacijama iz svog radnog okruženja.

Reci mi  i ja ću zaboraviti, poduči me i ja ću možda zapamtiti, aktivno me uključi i ja ću naučiti.

Benjamin Franklin

 

Trajanje programa: 2 dana


Ključne prednosti:

 • Povećanje znanja i izgradnja veština u oblastima ključnim za uspešno rukovođenje
 • Iniciranje proaktivnosti zaposlenih i aktivnog preuzimanja odgovornosti
 • Spuštanje odgovornosti i efektno delegiranje
 • Blagovremeno davanje povratnih informacija
 • Prepoznavanje postojećih i otkrivanje novih primenjivih modela motivacije
 • Pomaganje transformacije željenog ponašanja zaposlenih u natprosečno ponašanje

Razvojne oblasti:

 • Razumevanje različitosti ljudi i implikacije na rukovođenje
 • Menadžer u ulozi kouča i mentora
 • Lična motivacija i motivacija saradnika
 • Action NLP Model uticaja i motivacije
 • GROW model koučinga i mentorstva
 • Razlika koja čini razliku: Praktične koučing veštine
 • Ključna pitanja efektnih koučeva
 • Promena okvira negativnih situacija
 • Razvijanje svestnosti i samo-spoznaje
 • Razumevanje velike slike
 • Ključni elementi završetka koučing sesije
 • Konstruktivna povratna informacija
 • Uticaj blagovremenog nagrađivanja, kažnjavanja i davanja povratne informacije na zadovoljstvo zaposlenih
 • Organizacija posla i Action Model efikasnog delegiranja po fazama
 • Primena kroz identifikaciju: prevazilaženje potencijalnih koučing situacija izazova
 • Postupno razvijanje ličnog akcionog plana

Primeri vežbi i razvojnih alata:

 • GROW model
 • Action Model delegiranja po fazama 
 • Adektvani psihometrijski upitnici samoprocene
 • Profesionalni trening video klipovi situacija izazova i rešenja istih
 • Lični planovi akcije