Oslobodite lični potencijal

Oslobodite lični potencijal

Prisustvom vašeg kompletnog menadžment tima na našem kontinuiranom treningu NLP Business Practitioner - Oslobodite lični potencijal, upoznaćete svet pun novih saznanja i mogućnosti u kome ćete upoznati nove strategije i prepoznati inspirativnije izbore za ostvarenje svakodnevnih malih pobeda i velikih i važnih ličnih ciljeva.

Naučićete puno o sebi, svom potencijalu, osposobićete se da uspešnije prevazilazite izazove i lakše razumete različite stavove drugih ljudi.

 

Trajanje kompletnog sertifikovanog programa: 18 dana

Poslovne prednosti kompletnog programa za Vas i vašu kompaniju:

 • Efikasnija komunikacija i razumevanje različitosti
 • Uspešnije upravljanje sobom i smanjenje stresa
 • Prepoznavanje ličnih resursa i usmerenost ka rešenjima
 • Kvalitetniji odnosi sa klijentima i saradnicima
 • Profesionalna poslovna komunikacija
 • Kreativnije prevazilaženje izazova
 • Zdraviji poslovno-privatni balans
 • Kreiranje željenih promena kroz postavljanje inspirativnih ciljeva
 • Unapređenje prodajnih rezultata
 • Razvijanje veština emocionalne inteligencije
 • Fokusirani i produktivniji sastanci
 • Usavršavanje veština pregovaranja i ostvarenja uticaja
 • Produktivno upravljanje timovima

Ukoliko smatrate da je pravo vreme da ostvarite sve ono što zaslužujete i otkrijete još mnogo novih interesovanja i potencijala, mi vas očekujemo na našem moćnom, zabavnom i interesantnom programu ličnog razvoja!

Bonus za vas:

Life Styles InventoryTM (LSI 1) – Upitnik za utvrđivanje životnih stilova ponašanja, kompanije Human Synergistics, kod koje su naši konsultanti sertifikovani, što Vam obezbeđuje:

 • Saznanje o 12 specifičnih "stilova" razmišljanja, ponašanja i interakcije i
 • Uticaju ličnih stilova razmisljanja na komunikaciju, efektivnost, postizanje ciljeva, međuljudske odnose i način na koji se nosimo sa stresom, radi
 • Identifikovanja dobrih strana kao i oblasti koje trebate razvijati i
 • Kreiranju svesti i spoznaji konstruktivnog ponašanja

Napomena za naše in-house korporativne treninge:

Kompletnih sedam modula Action Akademije uspeha, Action NLP Business Practitioner programa, su dostupni i kao in-house treninzi za zaposlene vaše kompanije u originalnim ili prilagođenom obliku.

Iskreno verujem da je u svakom od nas skriven uspavani džin. Svako od nas poseduje talenat, dar, delić svoje lične genijalnosti,

koji samo čeka da bude otkriven.

Anthony Robbins

1. Modul: Otpakujte NLP - Samo-liderstvom do liderstva drugih
2 dana

Naš dvodnevni AMC trening je dizajniran tako da Vas na veoma stimulišući i interaktivan način upozna sa primenom moćnih NLP principa koji će doprineti da upoznate nove načine razmišljanja i ponašanja koji će doprineti da pronađete svoje odgovore i izlaze iz do tada nerešivih situacija. Naučićete da jasnije primećujete signale koje Vam drugi šalju, Vaša procena situacije i opažanje će postati znatno uspešniji, a Vi prijatniji sagovornik.

Imaćete idealnu mogućnost da na praktičan način otkrijete kako uz niz novih modela koje smo vam pripremili, korak po korak, povećate samo-spoznaju i razumevanje različitosti, postanete fleksibiliniji u komunikaciji sa drugima i kreirate više izbora u svom životu. Postaćete svesni da korišćenjem svojih pet čula, ljudi na različite načine doživljavaju svet oko sebe i ukoliko želite da izgradite prisniji odnos i razumevanje, potrebno je da govorite jezikom koji će prepoznati metafore i čulni sistem koji sagovornik koristi.

 • Naučite tajne najuspešnijih komunikatora
 • Upoznajte moć zapažanja neverbalne komunikacije
 • Usavršite svoju emocionalnu inteligenciju
 • Povećajte samo-spoznaju
 • Dovedite lične liderske i koučing veštine na potpuno novi nivo
 • Ostvarite poverenje i uzajamno poštovanje
 • Upoznajte drugačije modele sveta
 • Poboljšajte moć zapažanja
 • Postignite fleksibilnost u komunikaciji

Dodatni razvojni alat:
The Learning Style Inventory (LSI) - Upitnik samo-procene

2. Modul: Kreirajte svoja resursna stanja
2 dana i 2 sesije vežbi između modula

Na putovanju oslobađanja ličnog potencijala, prvo sa čime ćete se sresti jeste značaj prepoznavanja ličnog stanja i aktiviranja svih potrebnih resursa u sebi i drugima. Povezanost između razmišljanja, stanja i ponašanja će Vam postati jasna i iskusićete na koji način promenom svojih misli utičete na svoje ponašanje i obrnuto, promenom ponašanja na menjanje stanja i razmišljanja.

Povećanje fleksibilnosti generisaće raznovrsnije izbore i kvalitetnije rezultate u Vašem životu. Kroz naš AMC NLP Model 9 koraka postavljanje ciljeva, kreiraćete sebi inspirativne lične ciljeve koje ćete ispunjavati.

 • Prepoznavanje ličnog stanja i postizanje željenog
 • Aktiviranje svih potrebnih resursa u izazovnim situacijama
 • Uticaj misli na fiziologiju (i obrnuto)
 • NLP perceptualne pozicije i prednosti korišćenja u kriznim situacijama
 • AMC Model ostvarenje ciljeva

3. Modul: Otkrijte dovoljno veliko zašto
2 dana i 2 sesije vežbi između modula 

Kroz moćne vežbe shvatićete da Vi zaista imate sve odgovore u sebi, upoznaćete na koji način pitanja koja sebi postavljate mogu da kreiraju Vašu stvarnost, motivišu Vas ili ograničavaju. Počećete sebi da postavljate pitanja koja će Vas učiniti moćniim i fokusiranim na pozitivna rešenja. Pitanja koja ćete početi da postavljate drugima učiniće vašu komunikaciju fleksibilnijom i fokusiranom na rešenja. Vaše pregovaračke sposobnosti će se dodatno obogatiti AMC NLP modelima koje koriste uspešni pregovarači.

Naučićete da upotrebom NLP sidra, kad god Vam je potrebno, možete napraviti asocijaciju između dva događaja i za sebe kreirati stanje u kome ćete imati na raspolaganju svoje brojne raznovrsne inspirativne resurse.

 • Otkrivanje ličnih rituala i navika
 • T.O.T.E. Model strukture uspešnog postizanja ciljeva
 • Upotreba NLP sidra radi kreiranja željenog stanja
 • Pronalaženje balansirane unutrašnje igre
 • Postavljanje moćnih pitanja radi efektnije komunikacije (chinking up/chunking down)
 • Psihološko prepoznavanje B.A.G.E.L. Model
 • Prihvatanje različitosti i postizanje fleksibilnosti u komunikaciji

Dodatni razvojni alat:
Locus of Control Scale (LCS) - Upitnik samo-procene Lokusa kontrole

4. Modul: Upoznajte moć iniciranja promena
2 dana i 2 sesije vežbi između modula

U kreativnom i inspirativnom okruženju, radićete na otkrivanju svojih životnih uverenja i identifikaciji onih koja su ograničavajuća, a koja želite da promenite, kao i rešavanju konfliktnih uverenja, ukoliko su prisutna. Pomoću upoznavanja internog predstavljanja i ograničavajućih i novih motivišućih željenih uverenja, prilikom moćnih vežbi tranformacije, radićete na moćnim promenama. Smanjićete lični stres i kreirati pozitivan emocionalni balans.

Upoznaćete svoje najvažnije životne vrednosti, koje su u pozadini Vaših svakodnevnih odluka i u skladu sa njima naučiti da donosite efikasnije odluke. Vaše razumevanje sagovornika, njihovih vrednosti i uverenja će postati izraženo i naučićete da prepoznajete na koji način ljudi donose svoje odluke.

 • Otkrivanje životnih uverenja i identifikacija ograničavajućih
 • Prepoznavanje internog predstavljanja uverenja i moćne Action NLP vežbe transformacije
 • Smanjenje ličnog stresa i kreiranje pozitivnog emocionalnog balansa
 • Upoznavanje najvažnijih životnih vrednosti
 • Razumevanje Principa pozitivne namere
 • Prepoznavanje načina donošenja odluka
 • Spremnost na iniciranje promena u sebi i inspirisanje promena u drugima

Dodatni razvojni alat:
Personal Values Inventory (PVI) - Inventar ličnih vrednosti - Samo-dijagnostički upitnik

5. Modul: Izgradite viziju i kreirajte svoju budućnost
2 dana i 2 sesije vežbi između modula

Postavljajući ciljeve, kreirate svoju sudbinu! Postavljanje ciljeva u Vama važnim životnim oblastima, šaljete poruku svojoj podsvesti da trenutna situacija nije ona u kojoj želite i da ostanete, razvijate fokus i aktivirate mehanizme koji će Vas pripremiti na akciju u pravom smeru.

Upoznaćete koje strategije koristite nesvesno i da li Vam one donose željene rezultate. Naučićete da svoje ciljeve predstavite na vremenskoj liniji, da ih vizualizujete i napravite prvi korak kroz pozitivnu akciju, koja će Vas približiti željenoj budućnosti.

Kroz moćne vežbe prepoznaćete ličnu hijearhiju vrednosti. Primenom sveobuhvatnog NLP znanja, kroz praktične vežbe rada na Neuro-logičkim nivoima, izgradićete svoju viziju i dodatno se približiti ostvarenju ličnih ciljeva.

 • Postavljanje ciljeva koristeći Vremensku liniju
 • Modeli AMC vizualizacija ciljeva
 • Strategije uspešnog dostizanja ciljeva
 • Vrednosti i hijerarhija vrednosti
 • Rad na prepoznavanju Neuro-logičkih nivoa

Dodatni razvojni alat:
Personal Conflict Style (PCS) - Lični primarni stil rešavanja konflikta - Samo-dijagnostički psihometrijiski upitnik

6. Modul: Otkrijte magiju govornog jezika
2 dana i 2 sesije vežbi između modula

Otkrićete nove govorne obrasce koji će doprineti da precizno postavljate pitanja koja će biti ključna, Vaše ideje prihvaćene, a neslaganja rešena na elegantan način. Naučićete više o tome kako jezik koji koristimo kreira naš svet. Prepoznaćete skrivene interne programe na osnovu slušanja govornog jezika drugih i moći ćete da postavite moćna pitanja koja će promeniti tok konverzacije. Koristićete nove govorne obrasce koji će Vam pomoći da smanjite otpor prilikom izlaganja svojih ideja, vođenja sastanaka i komuniciranja inspirativne vizije kompanije.

Uvežbaćete veštine davanje konstruktivnih povratnih informacija, izuzetno važne i u poslovnom i u privatnom životu. Dijagnosticiraćete svoj lični stil ponašanja u konfliktu i raditi na ličnim strategijama promene.

 • Upoznavanje sa govornim obrascima postavljanja preciznih pitanja pomoću Metamodela
 • Prepoznavanje skrivenih Metaprograma na osnovu govornog jezika drugih
 • Usavršavanje liderskih veština i uticaja
 • Usavršavanje veština davanja konstruktivnih povratnih informacija

7. Modul: Kreirajte ličnu strategiju uspeha
2 dana i 2 sesije vežbi između modula

Na našem poslednjem modulu, sistematično ćemo se osvrnuti na mogućnosti NLP primene u sadašnjosti i budućnosti. Naučićete da rešenjima problema prilazite kreativno, koristeći model Diznijeve strategije kreativnosti koji je kreirao Robert Dilts. Kreiraćete svoj projekat Uspešan kreativan tim koji će uključivati vaš tim u poslovnom ili privatnom životu..

Kroz moćne NLP koncepte Uokviravanja (Framing) i Promene okvira (Reframing), naučićete da menjate svoju percepciju, radi efikasnijeg korišćenja ličnih resursa i rešavanja koflikta. Primenom praktične AMC pregovaračke tehnike unapredićete svoje veštine uticaja. Iskustveno ćete otkriti kako da koristite sve što ste naučili tokom treninga, na sofisticiran način i sa povećanim samopouzdanjem.

 • Prepoznavanje lične uloge u različitim kontekstima
 • Uokviravanje i Ponovno uokviravanje
 • AMC pregovaračka tehnika
 • Diznijeva strategija kreativnosti

Dodatni razvojni alat:
Innovative Attitude Scale (IAS) - Upitnik procene lične inovativnosti

8. Modul: Sertifikacija
1 dan

Svojim redovnim prisustvom na modulima i uspešnim ispunjenjem naših planiranih NLP Business Practitioner zadataka, po pitanju vežbi, primeni novonaučenih koncepata i polaganja, kvalifikovaćete se za sticanje internacionalno priznatog sertifikata, tokom našeg poslednjeg modula, Sertifikacije, koji je veoma inventivno zamišljen. Svaki od polaznika priprema svoju prezentaciju, uz korišćenje sveobuhvatnih znanja i saznanja stečenih tokom celokupnog programa.

Trening standardi

Naši treninzi se održavaju po Action Management Consulting standardima treninga i priznati su od strane interacionalnih NLP asocijacija.

Svojim redovnim prisustvom na modulima i uspešnim ispunjenjem ciljeva programa AMC NLP Business Practitioner, po pitanju vežbi, primeni veština i polaganja, kvalifikovaćete se za sticanje našeg sertifikata, overenog i od strane internacionalnih NLP asocijacija:

The Professional Guild of NLP, osnovane ranih '80-tih godina prošlog veka u Londonu

IANLP International Association for Neuro-Linguistic Programming iz Švajcarske, osnovane 1983. godine.