KAKO POSTATI VRHUNSKI LIDER I OSTVARITI ŽELJENE TIMSKE REZULTATE

 • Kako podstičete na rezultate i uspehe tim koji vodite?

Jedinstveno koncipiran trening - kao grupni koučing baziran na poslovnoj simulaciji Coach™ kompanije Human Synergistics International.

 

Ciljna grupa: Ključni menadžeri, direktori, lideri timova i vlasnici kompanija

Trajanje treninga: 2 dana

 

Ovaj trening, za razliku od ostalih na kojima dobijate teorijska znanja, nudi odgovore na praktična pitanja sa kojima se svakodnevno suočava svaki rukovodilac, a i pruža ogromnu mogućnost za lični razvoj, jer dira direktno u uverenja i osvesćuje ih. Upravo mi je grupni trening pomogao, jer daje uvid da svako od nas ima različite alate i različita uverenja u vezi sa istom situacijom, kao i da je sve to primenjivo u različitim situacija sa različitim ishodima.

Grupa polaznika koja je, pre svega, bila vrlo motivišuća za svakog od nas pojedinačno, odlično je kreirana od strane AMC. Naravno, spremnost da prihvatimo te različitosti, da ih obradimo i počnemo da primenjujemo na svakodnevnom putu je naš zadatak i sigurna sam da će svako od nas naći baš ono što je najkorisnije za njega. Ja moram raditi na postavljanju realnih ciljeva i to je moj najveći uvid na ovom treningu.Kada je cilj dobro definisan, nestaje demotivišući faktor koji nas tera da spuštamo kriterijume, jer smo ustartu bili nerealni. Takođe, shvatila sam da iz toga sledi i ona motivacija saradnika na putu ka zajedničkom cilju, koja je neophodna za uspeh.

Hvala i Ivanu mnogo, jer mi je svojim odgovorima na moja pitanja, uvek gađao u suštinu i na jedan, za mene vrlo prihvatljiv, način pogađao baš one mrlje koje su me kočile prethodnih godina. I, ono najvažnije, za moje samopouzdanje je ovo bilo najkorisnije. Dobro je, bez obzira što nesto i sami znate i u to verujete, imati opipljiv rezultat u grupi i znati da je taj put dobar i za vas i za one sa kojima radite. Hvala mnogo!

Ljiljana Milanović

 

Tokom rada individualno i u grupi otkrivate vrednosti povezane sa stilovima koji inspirišu tim na postignuće, hrabrenje na samostalno razmišljanje, ali i timsku saradnju, postavljanje realnih standarda učinka i pomaganje da se oni dostignu.

 

"Vi ste iskusni lider koji je vodio uspešne timove, i upravo ste preuzeli vođenje tima koji ima puno izazova…"

Ključne tačke:

 • Na koji način da postavite izazovne, ali realne ciljeve i pomognete članovima svog tima da ih dostignu
 • Kako uticati na motivaciju pojedinaca i timova
 • Koliki je vaš preduzetnički duh i koji rečnik koristite
 • Kako efektivni lideri komuniciraju sa timom i vrše praćenje i evaluaciju tima
 • Da li je moguće brinuti se i za ljude i za izvršenje zadatka
 • Kako dati povratnu informaciju koja neće biti shvaćena kao kritika
 • Kako delegirati bez potrebe za stalnim proverama i ličnim zalaganjem

Metod rada:

 • Vođeno učenje kroz praktične primere
 • Grupni koučing usmeren na promenu
 • Lični planovi akcija

Kompletan paket simulacije Human Synergistics kompanije:

Simulacija Coach™ pred učesnike postavlja izazov da na osnovu liste od 55 tvrdnji ustanove najpogodnije načine za vođenje timova, postavljanje ciljeva i sprovođenje akcija, kako bi pokrenuli tim koji trenutno ne postiže dobre rezultate.

Naši tim trenera: 

Ivan Dmitrić je osnivač i partner vodeće filijale kompanije Human Synergistics International u Srbiji. Specijalizovao se u oblasti analize i promene organizacione kulture i razvoja liderstva.  Njegova ekspertiza obuhvata Human Synergistic akreditaciju - Change Agent nivoa, Flow International trenera i NLP Business Practicioner-a. Ivan je porodičan čovek čije je životni cilj da svoju energiju, iskustvo i znanje upotrebi za postizanje pozitivnih organizacionih promena.

Gordana Berger je osnivač i direktor kompanije Action Management Consulting. Diplomirala je na kanadskom univerzitetu, University of British Columbia (UBC) u Vankuveru, u oblasti Poslovnog menadžmenta i Psihologije (dodatna pod-oblast). Sertifikovani je master trener Neuro-lingvističkog programiranja, NLP Univerziteta u Santa Cruz-u, a zvanja Master Practitioner-a i kouča stekla je u Londonu. Kod Ričarda Bendlera je završila Napredne NLP veštine i tehnike.  Gordanino internacionalno radno iskustvo obuhvata rukovodeće pozicijie na američkom kontinentu u kompanijama Benetton, Primus Telecom, Advanced Financial Systems Inc, a poslovnim treninzima se bavi od 2002. godine. Gordana je aktivna u sportovima koji zahtevaju pomeranje granica: ronjenjem, planinarenjem i skijanjem.

 

* Bonus - uključili smo za vas na poklon:

 • Life Style Inventory (LSI) upitnik + priručnik (185 EUR) su uključeni u prvi trening
 • Coach™ simulacija Human Synergistics kompanije (175 EUR) je uključena u drugi trening