Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate

Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate
Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate