Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate 2018.

Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate 2018.
Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate 2018.