Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate 2017.

Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate 2017.
Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate 2017.
Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate 2017.
Menadžment Akademija uspeha – Kako postati vrhunski lider i ostvariti željene timske rezultate 2017.