Teme za razmišljanje

Bihejvioralni intervju

Bihejvioralni intervjuje vrsta struktuiranog intervjua koji se koristi u procesu selekcije kandidata. Ova vrsta intervjua je dobila svoj naziv po engleskoj reči behavior, što znači ponašanje, jer ovom vrstom intervjua se registruje ponašanje koje je bitno za uspešnost na poslu.

Putokaz o treningu trenera

Pogledajte iskaze u listi koja sledi. Razmislite da li se sa njima slažete ili ne. Učinite to pre čitanja donjeg teksta.

  • Svako može biti dobar trener.
  • Trening treba da bude zabavan.
  • Trener treba da pomaže učesnicima da dođu do zaključaka do kojih trener želi da ih dovede.
  • Lični razvoj učesnika je osnovna svrha svakog treninga.
  • Trener treba da ostavi sopstvene vrednosti kod kuće.
  • Veštine i metode su suština svakog treninga.
  • Rezultati treninga treba da budu merljivi.
  • Najbolje se uči kroz praksu.

Psihološko testiranje zaposlenih

Šta treba da znate

Da li koristiti psihološke testove?

Postavlja se pitanje da li uz razgovor sa kandidatima koji traže posao, odnosno intervju koji je neizbežan deo procesa selekcije, koristiti još nešto i šta. Od kandidata se može tražiti da reši određenu studiju slučaja (Case Study) ili da odigra određenu ulogu (Role Play) ili naprosto da popuni neki test. Istaživanja su pokazala da upravo kombinacija različitih metoda prikupljanja podataka nosi najveću prediktivnost što se tiče buduće radne uspešnosti kandidata.